Çalışanları Etik Dışı Davranışlara Karşı Konuşmaları İçin Teşvik Etmek Son Derece Önemlidir.

Etik olmayan davranışlar karşısında konuşmak büyük bir cesaret ister ve unutmamak gerekir ki her Firmanın işini kaybetme kaygısından uzak ve her şekilde paylaşma cesareti gösterecek çalışanlara ihtiyacı vardır. Etik bir kültür geliştirmek ve iş hedeflerini desteklemek için uyum eğitimini Firma kültürüne entegre etmek en başta liderlerin sorumluluğundadır. Ancak bu şekilde çalışanlar konuşma ve paylaşma cesaretine sahip olacaklardır. İşte uyumluluk ve etik liderler önderliğinde geliştirilen etik kültürün bir parçası olan çalışanların konuşmalarını sağlamak için bazı ipuçları paylaşmak isteriz.

Her Kademedeki Çalışan İçin Organizasyonel Beklentileri Belirleyin

Gece çalışan güvenlik görevlisinden, CEO’ya kadar her bireyin, şirketin değerlerini korumak için kişisel sorumluluğu ve gerektiği durumlarda hesap verebilir olduğunu Firmanın kültürü içerisinde önemli bir yere koyun. Bu sorumluluğun önemli bir parçası, suiistimal olması durumunda konuşmak ve gerektiğinde tanıklık yapmaktır. Bu beklentileri davranış ve etik kurallar içerisinde yazmak tek başına yeterli değildir.

Norm Olan İyi (ve Güvenli) Bir Çalışma Ortamı Yaratın

Birçok çalışan, haksızlıktan söz edildiğinde beraberinde oluşabilecek sorunları göğüslemekten korkar. Kendilerine yapılabilecek misilleme ve mobbingin sert gerçekleri göz önüne alındığında korkuları anlaşılabilir. Bu korkularla mücadele etmek için, hata yapmanın kabul edilebilir olduğu ve çalışanların birbirlerini dinlemenin norm olduğu bir ortam yaratın.

Güven oluşturarak işe başlayın. Çalışan ilişkileri ile ilgili sorunların çoğu yardım hattına, etik ve uyum departmanı veya İK’ya değil, çoğu kez bir amire bildirilir. Bu durum, insanların farklı düşünceleri paylaşmaya, soru sormaya ve süreçlere ya da davranışlara meydan okumaya teşvik edildiği güçlü ekip kültürleri oluşturmak için liderleri eğitmemiz ve güçlendirmemiz gerektiği anlamına gelir. Çalışanlar ayrıca şunları bilmelidir:

  • Firma geri bildirimleri ister.
  • Çalışan Firma tarafından korunur.
  • Firma çalışanını dinliyor.
  • Her türlü endişe ve kaygı ciddiye alınır ve çözüme ulaştırılmaya çalışılır.
  • Uygun önlem alınacaktır.

Örgütsel Adalet Gösterin

Şirketinizde örgütsel adalet var mı? Bu kavram, çalışanların seslerinin önemli olduğunu ne kadar (veya ne kadar az) hissettiklerini ifade eder. Örgütsel adalet olmadan, çalışanlar etik olmayan davranışlar bildirmez. Bu hayati adalet duygusunu geliştirmek aşağıdakileri gerektirir:

Çalışanların nasıl disiplinli olduğu da dahil olmak üzere benzer davaların nasıl ele alındığına dair tutarlılık gösterin.

Organizasyonda herkesin eşit olduğunu, konum veya farklı güçlerden ötürü farklı muamele görmeyeceklerini vurgulayın. Üst düzey bir satış görevlisi veya üst düzey yönetici gibi yüksek değerli çalışanların, kültürü zayıflatmaları, mevcut politikaları ihlal etmeleri veya etik dışı davranmaları durumunda bir kuruluşta yeri olmadığını gösterin.

Uyum eğitimi kursları zihne ve kalbe hitap edecek şekilde tasarlanmalıdır. Çalışanların özel rolleri ve değerleri ile ilgili etkili hikaye anlatımı ile etik eğitimlerine daha fazla yatırım yapacaklar ve etik dışı davranışlara nasıl yaklaşacaklarını, kendilerini o kişilerin yerine koyarak anlamaya başlayacaklar. Unutmayın sosyal hayatta olduğu gibi iş yaşamında da empati her şeydir.

Bir yanıt yazın

Translate »
Bu sitede, site deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerez politikamızı ve gizlilik konusundaki hassasiyetimizi incelemek için genel açıklamalar sayfamıza göz atabilirsiniz.