Genel Açıklamalar

Bu hüküm ve koşullar, (ister webde, isterse de WAP ile ya da PDA’da erişim sağlayacağınız) bu internet sitesinde (“Site”) sizlere sunulacak “İçerik” ve “Hizmetlere (bundan sonra tek başına “Hizmet” ve birlikte “Hizmetler” olarak anılacaktır) erişiminize ve bu “İçerik” ve “Hizmetleri kullanımınıza uygulanacak genel hüküm ve koşullardır. Bu Site ve “Hizmetler Kry Grup Yar.Des.ve Dan.Hizm.Paz.Tic.Ltd.Sti. (Kry Grup) (bundan sonra “biz,” “bizim”, “bize” ya da Kry Grup olarak anılacaktır) tarafından ya da adına işletilmektedir. “Siz” ve “sizin” sözcükleri, size yani “Hizmet”in kullanıcısına, atıfta bulunmaktadır.
Lütfen bu hüküm ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

BİZİMLE OLAN SÖZLEŞMENİZ

Bizimle olan sözleşmeniz aşağıdaki işlemlerden hangisi daha önce gerçekleşirse, bu tarihte başlayacaktır:
Kayıt sürecimizi tamamlamanız ve bu Hüküm ve Koşulları okuyup kabul ettiğinizi teyit etmeniz; ya da kayıt gerektirmeyen “Hizmetlerimizden birini görüntülemeniz, bunlara erişim sağlamanız ya da kullanmanız. Bu Hüküm ve koşulları print ederek bir kopyasını kendi kayıtlarınız için saklamanızı tavsiye ederiz. Bu Hüküm ve Koşullar tüm “”Hizmetler” için geçerlidir.
Bu Hüküm ve Koşullara ilaveten, bu “Hizmete kayıt olurken kabul etmeniz gerekecek tek tek “Hizmetlere uygulanacak ek hüküm ve koşullar da bulunabilir.

GENEL OLARAK

Bu Hüküm ve Koşullardan kaynaklanan haklarımızı kaybetmeksizin ileride kullanmak için erteleyebiliriz. Size ihbarda bulunmadan, yükümlülüklerimizin herhangi bir kısmını alt taşeronlara ifa ettirebileceğimizi ya da bu Hüküm ve Koşulları veya haklarımızın ya da yükümlülüklerimizin bir kısmını temlik edebileceğimizi kabul ediyorsunuz. Bu Hüküm ve Koşullardan kaynaklanan haklarınızı ya da yükümlülüklerinizi temlik etmemeyi, satmamayı ya da başka herhangi bir şekilde devretmemeyi taahhüt ediyorsunuz. Kontrolümüz dışında gerçeklesen sebeplerden dolayı bu Hüküm ve Koşulların ihlali halinde size karşı sorumlu olmayacağız.
Bu Hükümler ya da “Hizmet “in kullanımı sonucunda, sizin ve bizim aramızda herhangi bir ortak girişimin, ortaklığın, istihdam ya da vekillik ilişkisinin kurulmadığını kabul ediyorsunuz.
Bu Hüküm ve Koşullar (ve uygulanabilirse, bir “Hizmete kayıt olurken kayıt sürecinin bir parçası olarak Kabul ettiğiniz ilgili ek hükümler ve Hizmet ve/ve ya Hizmetler Tedarikçisinin hüküm ve koşulları) “Hizmeti kullanımınız konusunda siz ve biz arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve “Hizmet” ile ilgili olarak yapılan tüm önceki sözleşmelerin yerine geçer.
Bu Hüküm ve Koşullardan herhangi bir kısmının hukuken geçersiz ya da hükümsüz hale gelmesi halinde, geçersiz ya da hükümsüz maddenin yerine orijinal amaca en yakın geçerli bir madde konulacaktır ve Hüküm ve Koşulların geri kalan kısmi aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir.
Kry Grup , yürürlükteki mevzuatı, yönetmelikleri, hukuki süreci ya da devlet kurumlarının taleplerini karşılamak için Kry Grup’un gerekli göreceği her türlü bilgiyi ifşa etme hakkini her zaman saklı tutar.

SERVİS VE / VEYA İÇERİKLE İLGİLİ YASAKLI KULLANIMLAR

Siz ve hizmete erişim sağlamak suretiyle, hizmet ve içeriği kullanma hakki verdiğiniz kişi ve kurumlar, aşağıdaki işlemleri yerine getiremezler:
İçeriği ve/veya hizmeti ya da bunların herhangi bir kısmını bu sözleşmede açıklanandan farklı bir şekilde kopyalama, ifşa etme, değiştirme, işleme, yeniden formatlama, görüntüleme, dağıtma, lisans verme, yayma, satma, yerine getirme, transfer etme, bunlara hiperlink sağlama, tersine mühendislik işlemi yapma ya da parçalara ayırma ya da içeriği ve/veya hizmetleri ya da herhangi bir parçasını bu sözleşmede belirtilenden farklı bir şekilde kullandırma
“İçerik” ve/veya hizmetten hiperlinkler (deep-linkler dahil) sağlama ya da yaratma;
Kry Grup ana sayfasını kopyalama ya da hizmetinin ya da içeriğin herhangi bir kısminin çevresinde ayrı bir çerçeve oluşturma (“çerçeveleme” olarak biliniyor);
Hizmet ya da içeriği herhangi bir ticari amaçla kullanma;
Hizmeti ve hizmet aracılığıyla ulaşılan herhangi bir bilgiyi yasa dışı amaçlarla kullanma;
Müstehcen, pornografik, tehdit edici, ırkçı, bölücü, küçük düşürücü, milli güvenliğe aykırı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı, üçüncü kişileri tahkir edici, teşhirci, uygunsuz, güven sarsıcı ya da başka herhangi bir surette yasa dışı olan herhangi bir mesaj, bilgi ya da resmi yayınlamak, yüklemek ya da iletmek için Hizmeti kullanma;
Gizlilik hakları dahil, başkalarının haklarını taciz etme, tehdit etme, bir başkasını taklit etme ya da başka bir şekilde ihlal etme;
Diğer kullanıcıların Hizmeti ya da başka herhangi bir web sitesini kullanmasını ve bunlardan faydalanmasını engellemek amacıyla başka bilgisayarları hackleme, aşırı trafik taleplerinde bulunma, probe ya da port scan yapmak, virüs, mail bomb, chain letters ya da piramit şemaları bulaştırma;
Mevzuata aykırı şekilde diğer kişilerin kişisel bilgilerini toplama ve işleme;
Ürün ya da Hizmet satışı için reklam yapma ya da teklifte bulunma;
Şirket logosunu ve ya ticari unvanını izinsiz olarak yazılı, online ve / veya sözlü mecralarda kullanma;
Telif hakki dahil başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etme;
Hizmetin kullanıcıları hakkında bilgi toplamak ya da yetkisiz ya da izinsiz olarak junk ya da bulk (“spam” olarak da bilinen) e-mail göndermek ya da başka bir şekilde dağıtmak amacıyla Hizmeti kullanma;
Kendi münhasır ve mutlak takdirimize göre uygunsuz ya da kabul edilemez olduğunu ya da marka ve itibarımız zarar verme olasılığı bulunduğunu düşündüğümüz bir şekilde, hizmeti ya da içeriği kullanma.
Başka birinin hizmete ya da içeriğe erişiminizi kullanmasından kaynaklanmış olsa bile, hizmetin ya da içeriğin kötüye kullanımından siz sorumlu olacaksınız. Sizin ya da üçüncü kişilerin Hizmete ilişkin olarak koyduğu ya da koymaya çalıştı herhangi bir materyali silme, çıkarma, değiştirme ya da reddetme, hizmete erişiminizi bloke etme ya da durdurma ve bu hüküm ve koşulların herhangi bir şekilde ihlalini engellemek ya da gidermek için takdiri bize ait olmak üzere gerekli gördüğümüz diğer her türlü aksiyonu alma hakkımız saklıdır. “İçerikte ya da hizmette bu Hüküm ve Koşulları ihlal edeceğini makul surette düşündüğünüz herhangi bir “İçerik” ya da üçüncü kişi materyalini bize bildirmek isterseniz, lütfen bildiriniz.
(Gizlilik Politikamıza uygun olarak) herhangi bir soruşturma ya da güvenlik ihlali konusunda yasalar kapsamında ve diğer yetkili ilgili resmi kurumlar ile işbirliği yapılacak ve yasalar kapsamında kişisel bilgileriniz resmi kurumlar ve/veya adli makamlarla paylaşılabilecektir.

YARDIM

Bu “Hizmet” ile ilgili herhangi bir sorunuz ya da sorununuz olursa, Kry Grup ve / veya Probuddy. Club müşterisi iseniz www.careandcreate.com adresinden Bize Ulaşın” kısımlarına tıklamak ve ilgili formu doldurmak suretiyle bize mail atabilirsiniz.