Değerli Olan Sessizlik Değil Konuşmaktır

Firmalar ne yazık ki konuşmanın ne kadar güçlü bir silah olduğunun farkında değildirler. Aşağıdaki adımları izleyerek çalışanlarınızın konuşabilmeleri için kaynaklardan en etkin şekilde nasıl faydalanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Etkili bir konuşma kültürü firmalara en etkin ve güçlü uyarı sistemini sağlar ve böylelikle proakitf davranmalarını sağlayacak güçlü yollar sunar. Birçok firma, kontrolsüz bir suistimal gün ışığına çıktığında uyum programlarını savunurken güçlü ve tarafsız bir konuşma kültürüne sahip olduklarını savunurlar. Fakat çoğu zaman bu gerçekleri yansıtmaz.

Kanun düzenleyiciler, savcılar ve kamuoyu mahkemesi, çalışanların ve üçüncü tarafların misilleme korkusu olmadan endişelerini dile getirmeleri için en başta firmanın mekanizmalarını inceler. Sağlam bir konuşma kültürü de dahil olmak üzere etkili bir uyum programına sahip olduklarını gösterebilen firmaların alacakları cezalar da daha az olacaktır.

Konuşma Kültürü Bir İş Zorunluluğudur, Yalnızca Bir Uyum Gereksinimi Değildir

Uyumun yanı sıra, etkili bir konuşma kültürüne sahip olan firmalar, çalışanların ve üçüncü tarafların cesaretini kıran veya daha da kötüsü, korkutan firmalardan her açıdan daha iyi durumdadırlar. Zayıf bir konuşma kültürüne sahip firmalar, çalışanların kirli çamaşırlarını sosyal medyada, basında ve doğrudan devlet kurumlarına yayınlaması riskini alırlar. Ve bu risk alınacak bir risk değildir.

Firmanızın Etkili Bir Konuşma Kültürüne Sahip Olması İçin Yapmanız Gerekenler

Etkili bir konuşma kültürünün geliştirilmesi ve sürdürülmesi, etik hattı kurmaktan daha fazlasını gerektirir. Etkili konuşma kültürü kapsayıcı olmalıdır. BU kapsamda mutlaka olması gerekenler şu şekildedir;

 • Konuşma kültürünü geliştirme ve sürdürme çabalarını koordine eder ;
 • Konuşma girişimlerinin ve kültürünün etkinliğini değerlendirmek için doğru ölçütlerden faydalanır;
 • Çalışanları, olumsuz sonuçlardan korkmadan davranış ve iş riskleriyle ilgili endişelerini dile getirme konusunda rahat hale getirir;
 • Çalışanlara ve üçüncü şahıslara (yükleniciler, müşteriler, satıcılar vb.) Raporlama kanallarını teşvik eder;
 • Muhbirleri misillemeden korur (örneğin performans incelemelerini, maaş artışlarını ve promosyonları proaktif olarak izleyerek);
 • Endişeler ortaya çıktığında veya olası suistimal tespit edildiğinde duyarlı davranır ve algılanır;
 • Yöneticileri “dinlemeyi”, hoş bir konuşma kültürünü teşvik etmeleri ve yaygın misilleme biçimlerini tanımaları ve bunlara karşı proaktif olarak koruma sağlamaları için eğitir; ve
 • Yönetimin dikkatine sorunları getiren çalışanları korur.

Konuşma Kültüründe Dikkate Alınması Gerekenler

Çok az şirket, bir konuşma kültürünü aşılama çabasını sergiler ve bu çabaların başarısını göstermek için gerekli ölçütleri geliştirir ve izler.

Çalışanlar Etik Hattı aramaya haklı olarak isteksiz olabilir ve rapor edilecek bir sorun olduğundan oldukça emin olmaları gerektiğini algılayabilirler. Çoğu durumda, bir danışma hattı bu endişeleri gidermeye yardımcı olabilir ve açıklık arayanlar için bir çıkış noktası sağlayabilir.

Firmalar, konuşma kültürünü ölçmek için genellikle mevcut veri kaynaklarına sahiptir. Firmalar, ilerlemeyi ölçmek, üst yönetime ve kurula rapor vermek ve suistimal ortaya çıkarsa uyum programının etkinliğini savunmak için bir puan kartı oluşturmak için bu ölçütlerden yararlanabilir.

 1. Araştırma Sonuçları

Soruşturma fonksiyonları, çalışanların sesini yükselterek kaç tane doğrulanmış soruşturmanın sonuçlandığını izleyebilir ve çalışanların ve üçüncü tarafların, ne yapacaklarına inandıklarına değil, iddia edilen suistimali rapor edip etmediklerine dair gerçek bir mercek sunarlar.

Araştırmalardan yararlanmak için kuruluşların bir konuşma kültürünün kim, ne, ne zaman, neden ve nasıl olduğunu göz önünde bulundurma prosedürlerine sahip olması gerekir. Suistimali kim bilebilir veya kimin bilmesi gerekirdi? İlk muhbir, farkında olan başka kişileri tanıyor mu? Muhbirler ne zaman ve nasıl endişelerini dile getirdi? Tepki neydi? Muhbirin endişeleri artırılmalı mıydı? Endişelerini kim bildirmedi? Rapor verenler neden bunu yaptılar ve rapor vermeyenler neden geri çekildi? Hangi dersler öğrenilebilir? Kuruluş, açıkça ifade etmek veya eksiklikleri gidermek için soruşturma sonuçlarından nasıl yararlanabilir?

 1. Çalışan Anketleri

Birçok büyük kuruluş, çalışanların algılarını ölçmek için anketler kullanır. Büyük kuruluşlar tipik olarak her yıl, belirli konularda daha küçük grup “nabız anketleri” ile tamamladıkları, kuruluş çapında çalışan anketleri gerçekleştirir. Kuruluşlar bilgi sağlamanın yanı sıra, konuşma programlarının etkinliğini kanıtlamak ve konuşma kültürlerinin zaman içinde gelişip gelişmediğini belirlemek için anketleri kullanabilir.

 1. Odak Grupları

Araştırmacıların anket yoluyla araştırma yapmamaları gibi, kuruluşların kendi iç kültürlerini gerçekten anlamak için canlı tartışmalar yapması gerekir.

Pandemi odak gruplarının organize edilmesini kolaylaştırdı. Aynı anda dört ila altı katılımcıyla etkileşim kurmak için video konferans kullanabilir. Canlı bir konuşma yapmak, kuruluşun çalışanların ne düşündüğünü önemsediğine dair güçlü bir mesaj da verir. Açık konuşma kültürü hakkındaki örnek tartışma konuları şunları içerir:

 • Yönetim, sorunların ve endişelerin şeffaf bir şekilde tartışılabilmesi için nasıl bir tutum izliyor?
 • Çalışanlar olumsuz sonuçlardan korkmadan fikirlerini ifade edebiliyorlar mı?
 • Çalışanlar, endişelerini adil ve tutarlı bir şekilde ele alması için yönetime güveniyor mu?
 1. Etik Hat ve Diğer Raporlama Mekanizmaları

Kuruluşlar, Etik Hat ve vaka yönetimi verilerini izlemenin yanı sıra, tüm resmi anlamak için çalışan seviyesini, coğrafyayı, ciddiyeti ve anonim raporlamanın yüzdesini analiz etmek için Etik Hattan ve diğer raporlama mekanizmalarından yararlanabilir. Metrikleri, çeşitli raporlama kanalları aracılığıyla ortaya konan raporları içerecek şekilde genişletmek (örneğin, İK veya uyumluluk ile ilgili endişeleri takip etmek), kuruluş içinde dile getirilen endişelerin daha doğru ve eksiksiz bir resmini çizecektir.

Etik Hat, web ve diğer kaynaklardan (ör. Açık kapı görüşmeleri, e-posta, posta, mobil ve daha fazlası) gelen raporları izleyen kuruluşlar, yalnızca Etik Hat ve web alım kaynaklarını takip eden kuruluşlara kıyasla önemli ölçüde daha fazla rapordan yararlanabilir. Kuruluşlar ayrıca, bu raporlama yoluyla ortaya çıkarılan eğilimleri eğitim veya İK işleviyle paylaşmalıdır, böylece ortaya çıkan temalar ve sorunlar devam eden çalışan eğitimlerinin bir parçası olarak ele alınabilir. Örneğin, ayrımcılık raporlarının yıldan yıla artması halinde, yıllık davranış kuralları eğitimi, kuruluşun çeşitli ve taciz içermeyen bir işyerine olan bağlılığına odaklanan bir senaryoya sahip olabilir.

Probuddy Etik Hat hizmeti ile, Firmalara Etik Hat ve diğer ihbar kanallarının oluşturulması ve etik ihlal yönetim süreci hakkında profesyonel destek veriyoruz. Detaylı bilgi için www.probuddy.club web sitemizi inceleyebilirsiniz.

 

Bir yanıt yazın

Translate »
Bu sitede, site deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerez politikamızı ve gizlilik konusundaki hassasiyetimizi incelemek için genel açıklamalar sayfamıza göz atabilirsiniz.