Yönetim Kadrosu HİZMETLERİMİZ

Probuddy Yönetim kadrosu hizmetleri, yöneticilere, çalışanlara ve kuruma yüksek düzeyde faydanın sağlanması amacıyla program dâhilinde, yöneticilerin aktif olarak kullanabilecekleri, çalışanlarına destek olabilecekleri ve birçok farklı konuda danışmanlık alarak faydalanabilecekleri hizmetler bütünüdür.

Çalışanların karşılaştıkları çeşitli sorunlar ile ilgili yöneticileri ile paylaşmak istemedikleri veya yöneticilerin paylaşılan sorunlar karşısında çözüm bulmakta zorlandıkları durumlarda Probuddy, gizlilik konusundaki hassasiyeti ve uzman danışmanları ile yöneticilere gerekli desteği sağlamaktadır.

Direkt Aramalar

Yöneticiler, Probuddy’i arayarak kişisel endişelerini paylaşabilir, uzmanlarımızdan destek alabilir ve çözüm konusunda aksiyon planını beraber oluşturabilirler. Telefonda veya yüz yüze faydalanabilecekleri bu hizmet sayesinde yönetici koçları eşliğinde sorunlarının üstesinden uzman desteği alarak gelme fırsatını yakalarlar.

Çalışan Yönlendirme

Yöneticiler, uzmanlarımızdan aldıkları öneriler doğrultusunda çalışanlarla iletişime geçebilir, problemlerle daha rahat başa çıkmalarını sağlamak için “Değerlisiniz Programını” aramalarını önerebilirler.

Probuddy ile Çay Saati’ Talebi

Şirket genelinde veya belli bir takım içinde yaşanılan, odak gruplar halinde toplanılarak karşılıklı paylaşımların hedeflendiği ve sadece iş hayatıyla da sınırlı kalmayan farklı konularda (çalışan anne-baba olmak, çocuklarla / ergenlerle sağlıklı iletişim gibi aile ile de ilgili olabilen) ‘Çay Saati’ adı altında etkinliklerin düzenlenmesini sağlayabilirler. Bu tarz etkileşimlerle Yönetici-Çalışan arasındaki iletişim güçlenecek, çalışanların kendilerini daha önemli hissetmelerini sağlayacak uygun ortam ve zemin yaratılmış olacaktır.

Kriz / Kritik Durum Yönetimi Desteği

Zaman zaman iş yerlerinde yaşanabilecek kriz veya kritik olayların (iş kazaları, ani ölüm, doğal felaketler vb.) şirket veya çalışanları üzerindeki etkisinin tanımlanması ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi çok önemlidir.

Yöneticiler, yaşanabilecek kriz ve/veya kritik olayların çalışanlar üzerindeki etkisini azaltmak için Probuddy’nin uzman psikologlarının yerinde danışmanlık ve destek hizmetleri vermelerini sağlayabilir.

TEKLİF İSTİYORUM