Pandemi Döneminde Artan Dolandırıcılık Riski

Pandemi dönemiyle birlikte üçüncü taraf dolandırıcılık sayısındaki artışlarda inanılmaz bir yükseliş göz çarpıyor fakat  çalışanlar evden çalışmaya devam ederken birinci taraf dolandırıcılık riskinin de göz ardı edilmemesi gerektiği de bir gerçek.

İş kaybı, finansal zorluklar, sağlık sorunları ve kişisel koşulların değişmesi, mevcut pandeminin halkı etkileyen olumsuz tarafları oldu. Tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de pandemi özellikle çalışan kesimi oldukça olumsuz etkiledi ve ne yazık ki bazı dolandırıcılık modellerinin gelişmesine ve bu yasa dışı çözümlere olan talebin artmasına sebep oldu.

Birinci Taraf Dolandırıcılığı nedir?

Birinci taraf dolandırıcılığı (veya tüketici dolandırıcılığı), gerçek taraf (tüketici) tarafından gerçekleştirilir. Bu kişiler kimliklerini gizlemezler fakat dürüst olmayan etik dışı bir şekilde kabul edilebilir davranışlarda bulunurlar.

“Uzun soluklu ticaret yapan” ve “iyi” tüketicilerin dürüst olmayan davranışları çoğu kez gözden kaçırılmaktadır.  Kendi kusurları olmaksızın, mali durumlarının pandemiden büyük ölçüde etkilendiğini fark eden tüketiciler – izin programları, işten çıkarmalar ve işyeri kapanışlarından etkilenen serbest meslek sahipleri – tüketiciyi daha fazla mali çıkmaza sokmaktadır.

Pandeminin yarattığı olumsuz koşullar, bireyleri, gereksiz bir ters ibraz (veya birkaç) talep etmek, geri ödememe niyetiyle bir kredi hesabı/finans yöntemi açmak ve kullanmak da dahil olmak üzere, yasadışı eylemleri rasyonelleştirmeye yönlendiren yeni baskılar hissetmeye itiyor. Menfaat elde etmek için yüksek değerli mallar için dürüst olmayan iddialarda bulunmak ve finansal hizmet başvurularında yanlış beyanda bulunmak da bunlardan bazıları olarak sıralanabilir.

Bu kayıplar mikro düzeyde gözden geçirildiğinde küçük görünebilir, ancak birleştirildiğinde etkisi şiddetli olabilir.

Birinci Taraf Sahtekarlığına Karşı Yapılabilecekler

  1. Riskin Farkında Olun

Firmanın sektöründe yaygın olan birinci taraf dolandırıcılık faaliyetinin farkındalığı, bir yanıt planının derlenmesini sağlayabilir. Kırmızı bayrakların bilinci, kontrolleri uyarlayabilir ve bilginin işgücü boyunca basamaklandırılmasını sağlayarak personel kültürüne ve farkındalığına yardımcı olabilir.

  1. Personel Kültürü ve Bilinci

Uyum uzmanları, revize edilmiş operasyonlar ışığında işgücünün risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamalı ve bunlara uyulduğundan emin olmak için süreçlerin sürekli olarak gözden geçirilmesine yol açmalıdır. Bu, tespit, önleme ve caydırma stratejilerinin desteklenmesini ve kayıpların en aza indirilmesini sağlayacaktır.

Firmalar, evden çalışırken çalışanların katılımını sağlamak için iletişim kanallarını kullanarak etkili bir dolandırıcılık karşıtı kültürü sürdürmeye çalışmalıdır. Raporlama hatları, dolandırıcılıkla mücadele süreçleri ve birinci taraf dolandırıcılık kırmızı bayraklarının farkındalığı konusunda yeniden eğitim almaya bakın; bilgi başarının anahtarıdır.

  1. Veri Paylaşımı

Belirlenen suistimalcileri veri paylaşarak raporlamak, ekonominin genelinde bu davranışı azaltmanın anahtarıdır. Firmalar işbirliği yaparak, birinci taraf dolandırıcılığa karşı savaşa birlikte savaşabilirler, dolandırıcılık karşıtı farkındalığı artırabilir ve artan ekonomik mali baskı ve tüketicinin suça katılımı gibi yinelenen modelle mücadele etmek için suç kültürünü azaltabilirler.

 

Bir yanıt yazın

Translate »
Bu sitede, site deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerez politikamızı ve gizlilik konusundaki hassasiyetimizi incelemek için genel açıklamalar sayfamıza göz atabilirsiniz.