Yöneticilerin Yanlış Davranmaları Durumunda Sonuçları Ne Olur?

Şirket yöneticileri, bir Firmanın uyum programının temel taşlarından birini oluşturur. Kurumsal bir uyum kültürü liderlikten üst düzey yöneticilere ve alt kademedeki yöneticilerine kadar önemli bir bilgi ve hesap verebilirlik akışı ve sistematiği gerektirir. Bu düzeyde, uyumluluk mesajı yöneticiler tarafından doğrudan çalışanlara etkili iletişim ve doğru davranış biçimlerini gerektirmektedir.

Firma içinde, yöneticilerin önemli etik ve uygunluk mesajlarını iletme ve bu etik ilkelerin denetim ve çalışma sorumluluklarında nasıl uygulanacağını günlük örneklerle gösterme yeteneğini ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Unutmamak gerekir ki yöneticiler firma kültürünün en önemli yansımalarıdır ve takip edildikleri için her zaman örnek olmak gibi bir misyona sahiptirler.

Firmadan güven alan yöneticiler bu güveni Firmayı daha ileri bir seviyeye taşımak için kullanır. Tabi bu yolda kendisini takip eden ve edecek olan çalışanlar için de etik ve uyum sürecinde doğru davranış, söylem ve uygulamaları hayata geçiriyor olması gerekmektedir.  Yöneticilerin bu yolda ilerlerken önemli bir mesaj taşıdıkları ve Firma sorumluluğunu üzerinde taşıdıkları unutulmamalıdır. Bir çok tarafsız ankette görülmüştür ki çalışanlar endişeleri olduğunda derhal yöneticilerine bildirmek ister. Bu asla tesadüf değildir. Aslında, birçok şirket bu tür raporları uyum programı politikalarında ve davranış kurallarında açıkça teşvik etmektedir.

Ancak yöneticinin kendi etik taahhüdünde bir açık ve yanlış olduğunda ne olur? Yapılan araştırmalarda ne yazık ki yöneticilerin sahtekarlık ve diğer suistimalleri neredeyse yüzde 40 gibi yüksek bir oranda gerçekleştirdiğini göstermiştir. Bu sorunu daha da karmaşıklaştırmak için, görevi kötüye kullanan yöneticiler genellikle birden fazla kez yaparlar. Başka bir deyişle, yönetici hatalı davranış, meydana geldiğinde, bunu tekrar tekrar yapar.

Bu gerçeklik, uyumluluk dünyasındaki bu önemli oyuncuya güvenmek isteyen bir CCO için ciddi problem ve zorlukları da beraberinde getirir. Yöneticiler önemli bir yük taşırlar ve risk ve suistimal için izlenmeleri gerekir. Bu tür kötü davranışların ne yazık ki Firmadaki diğer çalışanlar, Firma imajı ve Firma kültürü üzerinde oldukça kötü sonuçlara sebebiyet verdiği gözlenmiştir.

Yöneticilerin görevi kötüye kullanma durumlarına karşı koymak ve bu durumun tekrarlanmamasını sağlamak için yapılması gereken tek şey çalışanların bu durumda yöneticiye destek olmak değil aksine yöneticisini rapor etmektir. Bu gerçek oldukça zor yönetilebilen bir durumdur. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, bir şirketin etik kültürünün ne ölçüde uygulandığına, öneminin çalışanlar tarafından ne şekilde algılandığına bağlıdır.

Şirketler bazen üçüncü taraf risklerine odaklanmak için o kadar fazla zaman harcarlar ki, yöneticiler ve çalışanlar risk ölçeğinde önemsenmez. Bir CCO, yöneticileri ve çalışanları izlemek için çeşitli stratejiler ve mekanizmalar yürütebilir ve Firmanın geleceği için herhangi bir suistimal olması durumunda; bir yönetici tarafından hayata geçirilse dahi asla göz yumulmamalıdır.

Bir yanıt yazın

Translate »
Bu sitede, site deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerez politikamızı ve gizlilik konusundaki hassasiyetimizi incelemek için genel açıklamalar sayfamıza göz atabilirsiniz.