Etik Kültür Nedir ve Önemi Nedir?

Bir Firmanın Etik Kültürü, bir kuruluşun savunduğu ile yaptığı şey arasındaki boşlukta mevcuttur. Bu boşluk ne kadar fazla olursa Firmanın geleceğinin tehlikeye düşmesi o kadar muhtemeldir. Probuddy Etik Kültür oluşturma hizmetlerimiz içerisinde yer alan Firma’ya özel Etik Kod oluşturma hizmetimiz sayesinde öncelikle Firma’nın kültürünü değerlendiriyor ve ona özel yazılı etik standardizasyon oluşturuyoruz. Detaylı bilgi için hizmetlerimize göz atabilirsiniz.

Etik Kültür Neden Önemlidir?

Firma için Kültür her şeydir. Öncelikle sağlam temelli, sarsılmayan fakat bir o kadar da gerekmesi durumunda esnemeye müsait bir Etik Kültürün temellerinin atılması gerekmektedir.

Firma kültürü, Firmanın kendi iç işleyişlerinde ve paydaşlarıyla olan iletişim ve iş yapma biçimlerinin aslında nasıl olduğu anlamına gelmektedir. Unutmamak gerekir ki kurumsal kültür, bir şirketin temel değerlerini yansıtıyor olsa da, kültürün önemi Firmanın bu değerleri tüm organizasyonda nasıl hayata gerçekleştirdiği gözler önüne serildiğinde ortaya çıkar.

Unutulmamalıdır ki bir Firmada tek bir kültürden söz edilemez. Bir organizasyonda birden fazla kültür olabilir ve bir şirkette pek çok alt kültür olabilir. Yönetim, organizasyonun tamamında tek bir kültürün hayata geçmesi için baskı kuramaz. Bu oldukça yanlış bir davranıl olur. Bunun sebebi kültürün, Firma içinde birden çok insan ve dolayısıyla birden fazla değer anlamına geliyor olmasıdır. Farklı insanlar demek, nüfusa ve coğrafyaya göre farklılık göstereceği anlamına gelir. Bu, farklı yerlerin farklı kültürlere sahip olacağı anlamına gelebilir. Kültür ve uyum arasındaki bağlantı, kültürün etik davranışı yönlendirmesidir. İşe aldığınız her çalışan ve iş yapmaya başladığınız veya temellerini attığınız her yeni alt Firmanız, kuruluşunuzun kültürünü değiştirecektir.

Bu nedenle, birleşme ve devralmalar (M&A) Firma için son derece kritik önem taşırlar. Edindiğiniz kültürü anlamanız, sindirmeniz ve gerekmesi durumunda alt kültürlerle uyum içinde organizasyonunuzun devamlılığını sürdürmeniz son derece kritiktir.

Probuddy olarak uzman danışmanlarımızdan kültürün yapı taşları ve Firmanız için en etkili kültür oluşumu konulu eğitimimizi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Bir şirketi ne tür farklı kültürel sistemler etkileyebilir?

Bir kültür oluşturmak için ihtiyacınız olanlar çok kapsamlıdır. Bunlar; mekanlardan dillere, ritüellere, rol modellere ve diğer gayri resmi mekanizmalara kadar her şeyi içerebilir. Fakat şunu belirtmek gerekir ki organizasyondaki ve dünyanın her yerindeki alt kültürlerde bile asıl önemli olan tamamını kapsayıcı anahtar özelliklere sahip olmaktan geçer. Bunlar; dürüstlük ve etik davranışla tutarlı olmayı içerir.

Güçlü bir etik kültürün önemli bir göstergesi, “sesini yükseltme” kültürüne sahip olmaktır. Bu, kültürü de etkileyen Firmanın başta insan kaynakları olmak üzere iş geliştirme satış ve finans gibi bir çok departmanı içine alan ve iş yapış biçimlerini etkileyen süreçlerin oluşturulmasına yol açar. Bu genellikle işe alma sürecine göre belirlenir: kimi işe aldığınız, insanları nasıl eğittiğiniz ve istihdam süresi boyunca hangi performans yönetimi sistemlerinin kullanıldığı gibi konular oldukça büyük önem teşkil eder. Son olarak, performans ölçüm ve değerlendirme ölçüm, tazminat ve tanıma yoluyla doğru davranış türlerinin oluşturulması ve bunların ana ve alt kültürlerde teşvik edilmesi atlanmamalıdır.

Yapılanlar ve Söylenenler Arasındaki Uyum

Etkili bir kültüre sahip olmak için, üst yönetimin söyledikleri ile şirketin temel değerleri arasında ve ayrıca Firmanın vermeye çalıştığı mesajlar ile gerçekten hayata geçirdikleri arasında bir uyum olması gerekir. Üst yönetimin doğru değerlerin oluşturulması için alt taraf ile görüşmesi, açık kapı uygulamaları ve doğru verilen mesajların etkili platformlarda yayınlanması son derece önemlidir.

Hiçbir şirket etiğe aykırı davranmak istemez ve çoğu çalışan yasa dışı veya suç teşkil eden davranışlarda bulunmak istemez, ancak üst yönetim çalışanlarla etkileşimde bulunmaz ve onlarla konuşmazsa, verilmeye çalışılan mesajların aslında nasıl algılandığını ve hangi davranış biçimlerine dönüştüğünü asla bilemezler. Bu durum oldukça tehlikeli ve sıkıntılı sonuçların doğmasına sebep olabilir. Probuddy olarak hizmetlerimiz arasında yer alan Etkili Yönetici konulu çalışmalarımız hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

İlgili Diğer Yazılarımız;

İş yerindeki etik ve uyum kültürü oluşturmanın önemi nedir?

Çalışanlarınızı etik ihlal durumu olduğunda konuşmaları için teşvik edin.

Üst yönetimin etik kültür oluşturmadaki önemi nedir?

 

Bir yanıt yazın

Translate »
Bu sitede, site deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerez politikamızı ve gizlilik konusundaki hassasiyetimizi incelemek için genel açıklamalar sayfamıza göz atabilirsiniz.