Kurum Kültürünü Geliştirmek İçin Tavsiyeler

Etik suistimaller sebebi ile global firmaların uyum başarısızlıkları ışığında, uyum programları giderek kültürün bu başarısızlıklara neden olma rolüne odaklanmaktadır. Bununla birlikte, çoğu uyum yöneticisi, firma kültürü ve çalışanın görevi kötüye kullanma arasındaki bağlantıyı anlasa da, bu konuda nasıl hareket edeceklerinden emin değillerdir. Son zamanlardaki başlıklar, kültürel başarısızlıkların kuruluşlarda nasıl ciddi suistimallere yol açabileceğinin bir kanıtıdır.

Bir çalışanın içinde çalıştığı iklimin – yani takip ettikleri uygulama ve prosedürlerin ve ödüllendirildiğini ve desteklendiğini gözlemledikleri davranışların – güçlü ve zayıf kültürler arasındaki temel farklılaştırıcı olduğunu vurgulamak gerekir. Kurumun kurum kültürünü geliştirme çabalarının etkinliğini artırmaya veya azaltmaya hizmet ettiğinden, güçlü bir iklim oluşturmak kritik öneme sahiptir. Örneğin, bir kuruluşun eğitim ve politikalarla misilleme korkusunu azaltma çabaları, yalnızca çalışanların çalıştığı ekip ortamını iyileştirerek büyük ölçüde artırılabilir. Güçlü iklime sahip kuruluşlarda çalışanların sadece şirketin kültürüne ilişkin algıları daha yüksek olmakla kalmaz, aynı zamanda yanlış davranışı gözlemleme olasılıkları yüzde 90 daha artar.

Bu faydalar düşük suistimallerle sınırlı değildir. Güçlü bütünlük kültürlerinden gelen çalışanların bireysel ve takım hedeflerinde daha yüksek performans gösterme oranları iki ile üç kat daha fazladır.

Firma kültürünü aksamadan sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için sürekli çalışmaları gerekir. Bunu yapmanın belli başlı 3 temel yolu bulunur. Bu yollar bazı Firmalarda sağlam temellere oturtulmuş ve sorunsuzca çalışmaktadır fakat bazı Firmalarda bu yollar hayata geçirilemediği için çalışanların etik ve uyum sürecine adapte olmaları mümkün olamamaktadır.

Personelin iş yerinde etik ve uyumlu davranışlar sergilemesine yardımcı olmak:

Çoğu çalışan kötü davranışlardan nasıl kaçınılacağını bilirken, günlük işlerinde nasıl olumlu etik davranışlar sergileyecekleri konusunda çok fazla bilgi sahibi değildir. Firmalar, iş hedeflerini uyumluluk ve etik hedeflerle ilişkilendirerek, yapacakları belirli eylemleri tanımlamalarını sağlayacak çalışanların firma kültürüne uyumlarını güçlendiren davranışlar sergilemelerine yardımcı olabilir. Bunu yaparken dışarıdan profesyonel destek almak çoğu zaman başvurulacak en anlamlı ve doğru yoldur.

Firma yöneticilerinin çalışanları ile her zaman tutarlı mesajlar paylaştığından emin olmak:

Çoğu yönetici, çalışanları kötü etik davranışlarda bulunmaya aktif olarak teşvik etmez, ancak diğer ticari ihtiyaçlar nedeniyle uyumluluk ve etik mesajlarını ve isteklerini duruma ve koşullara göre manipule edebilir. Personelin, etik davranışları teşvik eden tutarlı mesajlar almasını sağlamak için firmalar, yöneticilerin çalışanlarına bilinçsizce hangi sinyalleri gönderebileceklerini anlamaları ve yöneticilerin doğru sinyalleri göndermeleri için yardımcı olmaları gerekmektedir.

Meslektaşlarının olumlu davranışlarının herkes tarafından bilinmesini sağlamak:

Firmalardaki bir çok çalışan olumlu firma kültürüne uyumlu ve etik davranışlar sergiler; ancak, bunlar genellikle firma genelinde paylaşılmaz ve diğer çalışanların bu davranışlar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmaz. Çalışanların etik tutum ve davranışlarını birleriyle paylaşmaya teşvik ederek liderler, olumlu davranışların tüm düzeylerde çalışanlara görünür olmasını sağlayabilirler.

Kültürel başarısızlıklara sebep olan konular, uyum ve etik ekiplerine etik kültürün önemi konusunda başarılı ve örnek liderlerle ilişkiye geçme onlardan öğrenme fırsatını sunar. Bu etkileşim, firma kültürlerini geliştirebilir ve sonuç olarak çalışan ve firma performansı olumlu yönde gelişebilir.

Bir yanıt yazın

Translate »
Bu sitede, site deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerez politikamızı ve gizlilik konusundaki hassasiyetimizi incelemek için genel açıklamalar sayfamıza göz atabilirsiniz.