CC0 (Uyum Müdürünün) Firma’nın Etik Kültürünü Güçlendirmedeki Rolü ve Etkisi Nedir?

Bir kuruluş içindeki kurumsal uyum işlevinin Firma içinde ve dışında birden fazla kişi ve organizasyon tarafından yönetildiğini düşünelim. Bu aşamada bir çok kişiyi bu önemli görevde sorumlu olabileceğini düşünebiliriz. Bu kişiler; CC0, uyum uygulayıcısı ve uyum fonksiyonunun kendisi, IK, iç denetim hatta Firma avukatı bile olabilir. İdeal olanı bağımsız ve sadece bu alanda uzmanlaşmış bir CC0 yani uyum müdürünün organizasyona ilişkin etik kültürü oluşturmak olacaktır.

Her şey basit bir sorunun cevabıyla başlar: “Bir organizasyondaki kültürden kim sorumlu?” CEO’nun, İK müdürünün veya belki de genel danışmanın sorumlu olduğuna dair bir yanıt alabilirsiniz.

Bu farklı tepkiler, kültürün sorumluluğunu gerçekten kimin üstlendiğine dair belirsizliği gösterir. Görev çoğunlukla CCO’ya düşer. Yani CCO,  tüm uyumluluk işlevinin çalışan davranışını yönlendiren çeşitli etkileri, sonuçları ve değerlendirmeleriyle beraber uyum sürecine ilişkin destek mekanizmalarını koordine edebilmesi gerekir.

Nihayetinde, CCO davranış kuralları ve çalışanların bu kurallara uyumu ile ilgili her şeyden sorumludur. CCO genellikle şirket için etik programının yüzüdür – davranışları yönlendirmeye yardımcı olan şirketin sözcüsü konumundadır ve üzerindeki sorumluluğu düşündüğümüzde oldukça yetkin ve donanımlı olması gerekir.CCO, “Hayır Departmanı” olarak algılanmak yerine iş başarısını artırmaya yardımcı olan engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalıdır. CCO, bir kuruluşta kültür oluşturma ile ilgili tüm faaliyetleri koordine etmek için çalışabilir.

Görev ve sorumluluklarına bazı örneklemeler vermek mümkündür;

İşe alma sürecinde, açıkça, sürecin aşamaları İK yoluyla yürütülür, ancak CCO, Firmanın sadece doğru tipte çalışan olarak işe alınacağı bir kültür oluşturabilir. Bu işe alımlar, Firmanın vizyonu ile tutarlı bir tutum ve temel değerlere sahip olacaktır.

Bir CCO, adayların kuruluşun sahtekarlık ve diğer suiistimal durumlarını anlamasını ve bunun görüşme sürecine dahil edilmesini sağlamak için çalışabilir. Yeni bir çalışan işe alındıktan sonra işe alım ve eğitim başlar.

İK bu alanlarda kesinlikle liderlik rolüne sahip olmakla birlikte, bir CCO veya kurumsal uyum işlevi de yeni çalışanların bu kritik alanlardaki sorumluluklarını anlamalarını sağlamak için öncü bir rol üstlenmelidir. Ayrıca, uyum işlevinin şirketin davranış kuralları, onu izleyen çalışanlar ve ileriye dönük ihlalleri konusunda oldukça ciddi olduğunu hızlı bir şekilde belirtiyor ve yazılı olarak gösteriyor olması son derece önemlidir.

Peki, etik olmayan bir kültürün uyarı işaretleri nelerdir? Çok çeşitli davranışlar ve eylemler olabilir – saygısız tavırlar, promosyonlarda veya ikramiyelerde kayırmacılık veya kayırmacılık, düşük çalışan morali, ekip çalışması eksikliği, çok sayıda anonim şikayet ve yöneticileriyle konuşmaktan rahatsızlık duyduklarını ve misillemeden korktuğunu bildiren çalışanlar. Bunlar, bir CCO’nun en üstte olması ve CEO ve kurulla iletişim kurması gerektiğini gösteren en önemli göstergelerdir.

Şirkette olup bitenler hakkında iyi bir anlayışa sahip olmak ve herhangi bir uyarı işaretini CCO, CEO ve yönetim kuruluna iletmek kuruluştaki uyum profesyoneline bağlıdır.

Ayrıca Firma kültürünün ne şekilde olması gerektiğini, zorlukların nerede olduğunu ve kültürü sürekli olarak güçlendirmek ve gerektiği durumlarda güncellemek için ne yapılması gerektiğini anlamak ve süreci yönetmek CCO’nun sorumluluğundadır.

Bir yanıt yazın

Translate »
Bu sitede, site deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerez politikamızı ve gizlilik konusundaki hassasiyetimizi incelemek için genel açıklamalar sayfamıza göz atabilirsiniz.