Etkili ve Gerçekten Fayda Sağlayan Bir Etik Koda Bütünsel Bakış Açısı

Bu yazımızda davranış kuralları ve etik kod bütünün Firma için gerçek anlamda başarılı olabilmesi için 14 farklı boyutu belirledik. Bu boyutların sağlanması durumunda etkili bir kodun başarılı olması kaçınılmazdır.

 1. Etkili Bir Kod Liderlik Bağlılığını Liderlik Bağlılığını ve Desteğini Baştan Sona Gösterir

İlk ve en önemlisi, bir davranış kuralları, şirket liderliğinin amacına ve içeriğine uygun olarak yazılmalıdır ancak bu şekilde hazırlanan bir kod liderlerin bu koda olan inancını ve bağlılığını gösterebilir. Etkili bir kodun en alt seviyeden en üst seviyeye kadar uygulanabilir bir yapıda olması için en başta Firma üst yönetiminin bu koda olan inancını ve bağlılığını yansıtması gerekmektedir.

Bir kural içerisinde, liderliğin bağlılığının başlıca ifadesi, giriş niteliğinde yer alacak yönetici mesajında ​​gelir. Bu mesaj açık, basit, ilgi çekici olmalı ve yöneticinin tarzını ve bakış açısını yansıtmalıdır.

Ayrıca, kuralların etik ve uyumla ilgili süreçler ve şirketin başarılarına olan bağlılığı hakkında bilgi sağlaması halinde çalışanların Firmaya olan bağlılıklarını pekiştirecek ve etik sürece olan inançlarını sağlamlaştıracaktır.

 1. İş Gücünün Özelliklerine ve İhtiyaçlarına Uygun Bir Format Kullanır

Çoğu şirket tek sayfadan oluşan bir davranış kuralına güvenir ve bu genellikle uygun olabilir. Ancak bazı kuruluşlarda, koda farklı bir yaklaşım en yararlı olabilir. Pek çok küresel şirket, yerel iş güçleri için temel davranış kurallarını bir çok dile çevirir ve bir çok farklı durumu kağşar nitelikte olmasına özen gösterir.

Ayrıca, birbirinden çok farklı markalara, kültürlere ve operasyonlara sahip faaliyet gösteren şirketlere sahip işletmeler, her bir kuruluş için kodlar veya yerel işlemleri daha iyi yansıtan farklı düzenlenmiş dokumanlar isteyebilir. Bazen, büyük bir işletme, farklı pazarlara hizmet veren iş birimleri için temel kodunun biraz farklı bir sürümünü geliştirebilir. Bir şirket ayrıca genişletilmiş kuruluşunun çeşitli bileşenleri için – yükleniciler, acenteler, tedarikçiler, birkaç isim vermek gerekirse, farklı kodlar geliştirebilir ki bu aslına en ideal olandır.

 1. Şirketin Kültürünü Yansıtır ve Şirket Kültürünün Güçlenmesi İçin Değer Yaratır

Başarılı bir kod, kuruluşun kültürünü yansıtır. Aynı zamanda, çalışanların kuruluştan kaynaklanıyor gibi göründüğü için kodla daha iyi özdeşleşebilecekleri anlamına gelir. Kültürün temel unsurları şunları içerir:

Misyon ve vizyon – Kuruluşun amacı

Değerler – Kuruluşun ortak inançları

Miras – Kuruluşun geldiği yer

Öncelikler – Liderlik ve organizasyonun geri kalanı için önemli olan şeyler.

Ritüeller – Çalışanların katıldığı, işletmenin benzersizliğini yansıtan faaliyetler.

Kahramanlar – Başkalarının büyük saygı duyduğu bireyler ve başarıları.

Markalaşma – Şirket kendini tüketici gözünde nasıl gösterir daha doğrusu göstermek ister.

Perspektif – Şirketin bakış açısı

Bir şirketin kültürü, iletişiminde, öykülerinde, bakış açılarında ve personelin durumlara nasıl tepki verdiği ile genel anlamda tanımlanabilir.

 1. Kuruluşun Faaliyetlerini Ele Alır

Bir kod şirketin faaliyetlerini ne kadar çok yansıtırsa, çalışanlar standartlarının günlük işle ilişkisini ve standartların nasıl uygulanacağını o kadar iyi anlayacaktır. Şirketin sağlık ve güvenliğe bağlı olduğunu belirtmenin, aynı zamanda güvenli olmayan koşulların neler olabileceğini veya personelin sağlığının özellikle nasıl tehlikeye atılabileceğini de tartışmazsa çok az etkisi olacaktır. İşlemleri ele almak, özünde “ne yaptığımıza, nerede yaptığımıza ve nasıl yaptığımızla” doğrudan ilgilidir.

Şirketin operasyonlarını koda yansıtmak aynı zamanda günlük işlerin gerçeklerini ve çalışanların özellikle risklerin farkında olması gereken yerlerin ele alınmasına yardımcı olur.

 1. Birleştirici Özelliği Bulunur

Daha iyi davranış kuralları, çok yönlü bir kavramı da beraberinde getirir. Bu kavram, kodun farklı konularını birleştirmeye yardımcı olur. Kodu, öncelikli amacına uygun hale getirir ve onu şirketin kültürüne bağlayarak uzun ömürlü olmasını sağlar. Kurallar, etik ve uyum programının markasını veya kimliğini bile yansıtabilir.

Bu kavram, kodun istek uyandıran niteliklerini güçlendirir ve çalışanların kodu daha yüksek bir seviyede takdir etmesine yardımcı olur. Kavram muhtemelen en çok kodun başlığında belirgindir.

 1. İstenilen Tonu ayarlar

Çoğu insan ne yapılmaması gerektiğine dair bir listeye olumlu dönüş yapmaz ve istenilen şekilde davranışlarını düzeltmez. İyi, olumlu ve pozitif tonda hazırlanmış kodlar, olumlu ve ilham verici istek uyandıran sonuçlar doğurur. Bu ton, sorumlu davranışı şirketin ve çalışanın başarısına bağlar. Böyle bir üslup, çalışanlara kodun şirketin başarısındaki rolünü takdir etmeleri için ilham verecektir.

 1. Net Uyum Beklentileri Sağlar

Yasalara, düzenlemelere, şirket politikalarına ve hatta değerlere uyumla ilgili olarak bir davranış kuralının da önemli bir iletişim olduğunu unutmamak gerekir. Çalışanları, davranışlarıyla ilgili beklentiler ve uyumsuzluğun sonuçları hakkında etkin bir şekilde bilgilendirmesi doğru olacaktır.

 1. Zorlayıcı İlkelere Dayalı

Kurallar ve standartları, birkaçını saymak gerekirse, dürüstlük, adalet, sorumluluk ve özen gibi temel iyi davranış ilkelerine dayandırılmalıdır. Bu temeller, şirketin değerleriyle ilgili olabilir ve işletme için iş başarısını neyin oluşturduğuyla bağlantılı olabilir. Böyle bir temel, çalışanların kuralları ve standartlarını anlamalarına ve hayata geçirmelerine yardımcı olur.

 1. Kuruluşun İş Davranışına İlişkin Risklerini Ele Alır

Davranış kuralları, iş riskini ele almak için temel bir araç görevi görür. Risk, yasal bir ihlale yol açan veya bir şirketin sorumlu bir işveren olarak itibarı gibi, belirlenen etik ve uyum iş hedeflerine ulaşmasını engelleyen herhangi bir şey olabilir. Bir şirketin davranış kurallarına dahil edebileceği kelimenin tam anlamıyla yüzlerce sorunla, doğru konu dengesini ve her bir konunun uygun içerik düzeyini bulmak için risk sorunlarını tanımlaması ve önceliklendirmesi son derece önemlidir.

 1. Politikalar ve diğer rehberlik araçlarıyla koordinasyonu sağlar

Hemen hemen her zaman bir kodun içeriği, bir şirketin politikalarının ele aldığı konularla ilgili olacaktır. Dolayısıyla, çalışanların tutarlı bir yönlendirme almasını sağlamak için kodun bu politikalarla koordineli olmalıdır. Tipik olarak, bir kodun standartları, politikalardan daha yüksek bir seviyede yazılır ve esasen şirketin standartlarının “özetini” sağlar. Daha sonra, çalışanlara ek rehberlik için ilgili politikalara referans vermek yararlıdır.

 1. Konu ve Kod Konsept Araçları ile Desteklenir

Çalışanlara kodu ve standartlarını anlama, takdir etme ve uygulama konusunda ek rehberlik sağlamak faydalıdır. Bu tür durumlar için, yardımcı programlar uygun yardımı sağlayabilir:

Konu Yardımcı Programları, Sorular ve Yanıtlar, Sık Sorulan Sorular, Riskli Alanlar ve diğer birçok programı içerebilir.

Bu araçları dikkatlice inşa etmek önemlidir. Bunları içeren kodlar, içerikle uyuşmayan, aşırı derecede sözlü veya kod içeriğinin netliğini azaltan yardımcı programlarda hata yapılabilinir ve sonuçlar beklenilenden kötü olabilir.

 1. Karar Verme için Rehberlik Sağlar

Bir kod, bir çalışanın karşılaşacağı akla gelebilecek her konuyu veya sorunu kapsayamaz. Bazen bir çalışanın endişesiyle ilgili bir standart, çalışanın sorunu çözmesine yardımcı olmak için yeterli netlik sağlamayacaktır. Ve bir çalışanın ne yaptığını anlayabildiği durumlarda bile, aslında sorumlu eylemi gerçekleştirmek zor olabilir. Bu amaçla, iyi bir davranış kuralları, çalışanlara böyle bir durumda yardımcı olan karar rehberliğini içerir. Bu karar kılavuzu, zor veya belirsiz bir durumu çözmek için sık sorulan soruları, kendine sorulacak soruları, ortak güncel risk alanlarını, şirket değerlerinin nasıl uygulanacağına dair önerileri ve diğer bir çok faydalı yaklaşımı içerebilir.

 1. Etkili Bir Yazma Stili İçerir

Bir kodun ne kadar iyi yazıldığı, çalışanların kabulü, anlayışı ve yararlılığına büyük ölçüde bağlıdır. En azından kodda noktalama işaretleri ve dil bilgisi hataları olmamalıdır. Dilbilgisi açısından, yazı stili tutarlı olmalıdır, örnek vermek gerekirse şirketin stil kurallarına uygun olmalıdır.

Ayrıca, kodun daha kısa cümlelerle, anlaşılması kolay sözcükler, terimler ve tümcecikler ile okunması kolay olmalıdır. Yazma seviyesi, işgücünün okuma seviyesine uymalıdır. Kod aynı zamanda şirkette ve endüstride yaygın olarak kullanılan terimleri de kullanmalıdır. Bu adım, kod standartlarının şirketin günlük operasyonlarını ele alacak şekilde geliştirilmesini sağlar.

Yazı stili aynı zamanda şirketin kültürüne ve tarzına da uymalıdır; bazı şirketler, iş yapma şekillerinin yönlerini açıklamak için belirli kelimeleri, cümleleri veya terimleri kullanır.

 1. Etkileyici Bir Görsel Stil Kullanır

Bir kodun görsel tasarımı kritik derecede önemlidir . Görsel bir tasarım, bir çalışanın onu açıp içinde ne olduğunu bulmaya motive olması için yeterince ilginç olmalıdır.

Tasarım ayrıca kod içeriğinin anlaşılmasını ve gezinmeyi kolaylaştırmalıdır. İyi tasarlanmış bir kodun kullanımı daha kolaydır. Kodun herhangi bir şirkete uyabilecek jenerik bir belge olarak değil, bir şirket belgesi olarak görülmesi için tasarım şirketin markalama ve kimlik yönergelerine uygun olmalıdır.

Özet

Günümüzde neredeyse tüm şirketlerin davranış kuralları vardır. Ancak aralarındaki kalite önemli ölçüde farklılık gösterir. Bir kod, bir şirketin yüksek davranış standartlarına olan bağlılığının ana ifadesi ve iletişimi olduğundan, bu kadar çok şirketin kodlarının başarılı olması için temel adımları hayata geçirmemesi son derece şaşırtıcıdır. Unutmamak gerekir ki etkili bir kodun hayata geçirilmesi hızlı bir adım olamaz, bunun için bir çok ilintili sürecin başlatılması ve birbirleri ile koordineli olarak hayata getirilmeleri son derece büyük önem arz etmektedir.

Bir yanıt yazın

Translate »
Bu sitede, site deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerez politikamızı ve gizlilik konusundaki hassasiyetimizi incelemek için genel açıklamalar sayfamıza göz atabilirsiniz.