Etkili Bir Etik Kodun Başarılı Olması İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

İşlevsel bir davranış kuralları bütünü, bir şirketin lider olması hedefinde, kodun işleyiş şekli nedeniyle önemli hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Genel bir davranış kuralları programının bir parçası olarak, bir kod şu şekilde çalışır:

Liderliğin beklentilerini ifade eder. Liderliğin ne beklediğine ilişkin bir yönetmelik oluşturmak faydalı olacaktır. Personelin liderliğin beklentilerini tahmin etmesine gerek kalmaması için etkili bir etik kod, netlik ve şeffaflık sağlar. Böyle bir durumda özverili ve çalışkan bir personelin başarılı olmaması için önünde hiçbir engel kalmayacaktır.

Liderliğin taahhüdünü oluşturur. Profesyonel yaşamda üslup her şeyden önemlidir. Sorumlu davranış beklentileri ile ilgili olarak, bu tonun önemi artmaktadır.

Personele günlük çalışmaları için bir yol haritası ve amacına ulaşmak için uygun araçlar sağlar. Çalışanlar soruları veya endişeleri hakkında rehberlik için koda başvurabilir. Çalışanların belirsiz durumlarla veya kodun doğrudan ele almadığı diğer sorunlarla karşılaştıklarında iyi kararlar almalarına yardımcı olmak ve böyle bir durum oluştuğunda kodun tekrar gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması özellikle önemlidir.

Personele rahatlık ve güven sağlar. Etkin bir Etik Kod personele, koda göre hareket ettiklerinde şirketin kendilerini destekleyeceği rahatlığı ve kurallara uygun olduklarında aldıkları kararların güvenini sağlamakta en etkili unsurlardan birisidir.

Personeli şirketin isteklerine hizmet etmeye teşvik eder. İyi bir kod, çalışanları şirketin misyonuna, vizyonuna ve değerlerine yapıcı bir şekilde ulaşmak için çabalamaya teşvik eder ve böylelikle hem çalışan hem de Firma başarı grafiğinde kolay bir şekilde üst sıralara yerleşir.

Etkili Bir Kodun Etkenleri

Başarılı bir kod için önemli faktörler şunları içerir:

  • Başarılı bir kod programını destekleyen temeller.
  • Başarılı bir kod programının bileşenleri.
  • Etkili bir kod yayını için boyutlar.

Etkili Bir Etik Kodun Temelleri

Burada belirtilmiş olan vasıflar, başarılı bir davranış kuralları programı için önemli hususlar olarak hizmet etmektedir. Burada belirtilmiş olan vasıfların tümü zorunlu olmamakla birlikte – ve aslında her şirkette farklı şekillerde var olacaklar – ne kadar sağlam ve sarsılmaz şekilde kurulurlarsa, kuralların (ve daha geniş etik ve uyum girişiminin) başarıya götürme olasılığı o kadar artar.

Programa liderlik taahhüdü – Üst düzey liderliğin taahhüdü olmadan, herhangi bir kod girişiminin çalışanları gerçekten meşgul etmesi ve onlara herhangi bir iş girişimi için çok kritik olan “en üstteki tonu” göstermesi olası değildir.

Etik ve uyum süreçleri – Liderliğin taahhüdü, kuruluş bir kural standartlarını ve beklentilerini destekleyen prosedürlere ve süreçlere işaret edebildiğinde çok daha fazla anlama gelir. Aksi takdirde, çalışanlar liderliğin şirket standartlarına bağlı kalmayı ve endişeleri nasıl ele almayı beklediğini merak etmekte haklıdır.

Firma kültürü – Kalıcı bir misyon veya vizyona odaklanan ve kalıcı değerlerle desteklenen bir şirket kültürü, uzun vadeli değer ve başarıya uygun bir odaklanma için en iyi temeli oluşturur.

Riski anlamak – Bir şirketin karşılaştığı etik ve uyumluluk riskleri konusundaki farkındalığı, bir davranış kuralının merkezinde yer alır. Bir kodun ele alabileceği yüzlerce sorunla birlikte, daha hedefli bir risk tanımlama ve değerlendirme çalışması, kodun içeriğini şirketin operasyonları için en önemli olan konulara odaklamaya yardımcı olur.

Etkili Bir Etik Kod Programı Nasıl Olmalıdır

Bir kodun geliştirilmesine başlamadan önce, bir şirketin daha büyük bir kod programına nasıl uyduğunu anlamasını ister. Bunun nedeni, kod geliştirme için bazı seçeneklerin kodun nasıl tanıtıldığını etkileyebilmesidir ve bunun tersi de geçerlidir. Genel bir davranış kuralları programının beş bileşeni şunları içerir:

Kodu Yayınlama – Yayın, başarılı bir kod programının başlangıç ​​noktasıdır. Ancak bir belge, standartlarını çalışanların kalplerinde ve zihinlerinde yaşama hedefine tek başına ulaşmayacaktır.

Kodun Doğru Tanıtılması- Kodun çalışanlara ve diğerlerine nasıl iletildiği, şirketin ve liderliğinin kuralları ve çalışanların buna ilişkin eylemlerini nasıl güçlendireceği ve destekleyeceği konusunda önemli bir örnek teşkil eder.

Kod Hakkında Personelin Eğitilmesi – Liderlik, çalışanların içgüdüsel olarak kodu okuyarak kodu nasıl uygulayacaklarını anlayacaklarını, takdir edeceklerini ve bileceklerini varsaymamalı veya beklememelidir. Koddan en iyi değeri elde etmek için, bir şirket çalışanlarını düzenli ve sistemli bir şekilde eğitilmeleri gerekmektedir.

Kodun Güçlendirilmesi – Tıpkı bir etik ve uyum programında olduğu gibi, liderlik de kalıcı değeri korumak için kuralları – amacını, önemini, uygulamasını – ve onu destekleyen sistemleri güçlendirmeye devam etmelidir. Bu sistem yaşayan bir sistem olmalıdır aksi taktirde hiçbir faydası olmayacaktır.

Ölçütler ve iyileştirme – Bir kod ve ilgili programları etkinlik ve iyileştirme fırsatları açısından değerlendirilebilir. İşler değişmeye devam ederken, bir kod programı da değişen bir iş ortamında uygulanabilir kalmasını sağlamak için bu değişikliklere yanıt vermelidir.

Bir yanıt yazın

Translate »
Bu sitede, site deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerez politikamızı ve gizlilik konusundaki hassasiyetimizi incelemek için genel açıklamalar sayfamıza göz atabilirsiniz.