Etkili Bir Kod Nasıl Oluşturulur?

Güçlü davranış kurallarından ve sağlama temellere dayandırılmış bir Etik Kod Firmaya değer katar. Böyle bir kodun geliştirilmesi ve sürdürülmesi, kuruluşun misyonuna, değerlerine ve diğer önemli hususlara dikkatleri içeren geniş tabanlı, yönetilen ve sürekli geliştirilen bir süreç aracılığıyla gerçekleşir. Biraz öngörü ve odaklanma ile bir Firma sağlayabileceği sayısız faydadan yararlanmak için mevcut koşullara adapte olabilen ve kendini geliştiren yeni bir kod geliştirebilir veya mevcut bir kodu güncelleştirebilir.

Kurumsal davranış kuralları, hem bir şirketin işini yürütme şekline ilişkin temel beyan hem de etik ve uyum programının ana iletişimi olarak hizmet eder. Bir kod, genellikle bir şirketin kendi belirlediği standartları ve muhtemelen başkalarının benimsemeye teşvik ettiği diğer standartları içerir. Bu standartların başında, bir ihlalin meydana gelmesi durumunda bir şirketin önlemeye, tespit etmeye ve azaltmaya çalıştığı etik ve uyumluluk riskleri gelmektedir.

Birçok şirket kodlarını dış paydaşların kullanımına sunar ve hatta bunları kuruluşun iş ortakları için beklentiler belirlemenin bir yolu olarak kullanabilir. Dahası, bir etik ve uyum programında oynadığı rolle, davranış kuralları programın gelecekteki başarısı için bir zemin hazırlayabilir veya alternatif olarak programı kötü bir başlangıç haline getirebilir. Bir kodun oynayabileceği tüm bu roller ve misyonlar düşündüğünde kodun önemini kavramak son derece önemlidir.

İyi bir kod kadar kötü oluşturulmuş bir kodun da etkileri beklenilenin üzerinde olabilir. Kötü bir kod, bir şirketin davranış standartlarının önemini marjinalleştirir, liderliğin standartlarına odaklanmasını engeller ve çalışanlara şirketin kodunun, görmezden gelebilecekleri birçok “kurumsal belgeden” sadece biri olduğu mesajını gönderir.

Kodun Başarılı Olması İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Kaliteli bir davranış kuralları bütünü, bir şirketin başarısını iyileştirmede uzun bir yol kat edebilir. Bir kodu yalnızca yasal kuralları iletmenin bir yolu olarak gören şirketler, bir kodun sağlayabileceği değerin çoğunu kaçırır. İyi geliştirilmiş bir kod, bir şirketin şunları yapmasına yardımcı olabilir:

Yasal ve düzenleyici ihlalleri önleyin. Bu, çoğu şirketin bir davranış kuralına bağladığı ilk hedeftir. İhlaller meydana geldiğinde, bir kod onları tespit etmeye ve etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Daha fazla çalışan bağlılığı ve bağlılığı teşvik edin. Çalışanlar, şirketin kültürüne ve başarısına dahil olduklarını ve dahil olduklarını hissettiklerinde, kendilerini daha kararlı hissederler.

Daha fazla müşteri bağlılığını ve elde tutmayı teşvik edin. Müşteriler, bir şirketin yüksek davranış standartlarını öğrendikten sonra uygulamada deneyimlediklerinde, müşterilerin takdirlerini gösterme olasılığı daha yüksektir.

Tedarikçiler ve diğer iş ortaklarıyla daha güçlü ilişkiler kurun. Çalışanlarda olduğu gibi, şirketin kendilerinden ne beklediğini ve şirketten ne bekleyebileceklerini ne kadar çok anlarlarsa, ittifak o kadar güçlü olur.

Yerel topluluklar, düzenleyiciler, STK’lar ve hatta rakiplerden bile diğer paydaşların güvenini ve saygısını güçlendirin. Kodlar kamuya açık yayınlar haline geldikçe, daha fazla dış paydaş bunları gözden geçiriyor ve kısmen koduna dayalı olarak şirketten beklentilerini belirliyor. Bir şirket, oluşturduğu beklentileri ne kadar çok karşılıyorsa, o kadar büyük bir iyi niyet ortaya çıkarır.

Şirketin söylediği şeyi yapmasına yardımcı olarak dürüstlük için daha güçlü bir itibar oluşturun.

 

Bir yanıt yazın

Translate »
Bu sitede, site deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerez politikamızı ve gizlilik konusundaki hassasiyetimizi incelemek için genel açıklamalar sayfamıza göz atabilirsiniz.