Etik Kurallar ve Davranış Kuralları arasındaki fark nedir?

“Etik Kurallar” ve “Davranış Kuralları” terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılır.

Aslında bunlar iki benzersiz terim ve belgeler bütünüdür. Karar almayı yöneten etik kodlar ve eylemleri yöneten davranış kuralları, şirketlerin kendi kendini düzenlemelerinin iki ortak yolunu temsil eder. Genellikle büyük şirketlerle ilişkilidir ve çalışanlara yön verir ve ister büyük isterse küçük ölçekli bir firma olsun her iki büyüklükteki işletmeye fayda sağlayan iyi bir davranışa ilişkin genel bir imaj oluştururlar.

Etik Kurallar:

Bazen Değer Beyanı olarak anılır, davranışı yönlendirmek için genel ilkelerle Anayasa gibi davranır. Karar almayı etkileyen bir dizi ilkeyi özetlemektedir. Örneğin, bir kuruluş çevreyi korumaya ve “yeşil olmaya” karar verirse, Etik Kurallar bir sorunla karşılaşan herhangi bir çalışandan en “yeşil” çözümü seçme beklentisi olduğunu ifade edecektir. Etik ikilemlerle veya tartışmalı durumlarla karşı karşıya kaldığınızda, Etik Kurallarda belirtilenler karar vermede yol gösterici olabilir.

Davranış Kodu:

Davranış Kuralları, bir dizi ilgili duruma Etik Kuralları uygular. Etik Kurallarda yer alan özel bir kural, tüm çalışanların yasalara uyacağını, Davranış Kurallarında, çalışanların uyması gereken farklı organizasyonel faaliyet alanlarıyla veya endüstrilerle ilgili çeşitli özel yasalar listeleyebilir.

Davranış Kuralları, devam eden istihdamın bir koşulu olarak gerekli veya yasaklanmış belirli davranışları ana hatlarıyla belirtir. Cinsel tacizi, ırksal gözdağı vermeyi veya şirket bilgisayarlarında uygunsuz veya yetkisiz içeriği görüntülemeyi yasaklayabilir. Kodlar, diğer önlemlerle birlikte, bazı şirketlerin skandallardan kurtulmasına yardımcı oldukları gibi birçok şirketin daha sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmasında büyük fayda sağlar.

Benzerlikler Nelerdir?

Hem Etik Kurallar hem de Davranış Kuralları, çalışanların belirli davranış biçimlerini teşvik etmek amacıyla kullanıldığı için benzerdir. Etik kurallar, karar almayı etkilemek için değerler ve seçimler hakkında rehberlik sağlamaya çalışır. Yürütme yönetmelikleri bazı belirli eylemlerin uygun, bazıları uygunsuz olduğunu iddia eder. Her iki durumda da kuruluşun arzusu çalışanlarından firma için kabul edilebilir davranışlar sergilemelerini beklemektir.

Farklılıklar Nelerdir?

Benzerlikler beraberinde farklılıkları da getirir. Her ikisi de davranışı çok farklı şekillerde düzenlemek için kullanılır. Etik standartlar genellikle geniş kapsamlı ve spesifik değildir, çalışanların en uygun eylem tarzı hakkında bağımsız kararlar vermelerini sağlayan bir dizi değer veya karar verme yaklaşımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Davranış standartları genellikle çok az yargı gerektirir; bir yasaya uymanız veya bir ceza almanız gerekir ve bu kod hangi işlemlerin gerekli olduğu, kabul edilebilir veya yasak olduğu konusunda oldukça açık beklentileri sergiler.

Birlikte Çalışma Durumları

Daha büyük kuruluşlar bazen her iki kodu da ayrı biçimlerde kullanabilir veya bazen doğru eylem ilkelerini gereken veya yasak olan eylemlerin bir listesiyle birleştiren genel bir Etik belgesinde birleştirir.

Küçük İşletmelerde Durum Nasıldır?

Birçok küçük işletme resmi ve yazılı etik veya davranış kuralları olmadan hayatta kalabilir. Örneğin bir işletmenin 1-10 çalışanı varsa, genellikle herkes birbirleriyle konuşur ve her gün birbirleriyle etkileşime girer. Dolayısıyla uygun davranışı iletmek çok daha kolaydır. Bununla birlikte, küçük işletmeler çalışan sayısını artırdıkça etik tehlikeler ve riskler artabilir, bu nedenle bu belgelere sahip olmak davranışla ilgili kültürel beklentileri şekillendirmeye yardımcı olabilir ve aynı zamanda potansiyel iş ortakları veya müşteriler için sağlam bir pazarlama aracı görevi görür.

Her iki durumda da, bir kuruluşun ne tür bir Kod kullanmayı seçerse seçsin, her bir kötüye kullanma durumunda tutarlı bir şekilde ele alınması önemlidir. Kuralların her çalışan için sıfırdan geçerli olması gerekir ve ihlal ne kadar küçük olursa olsun, uygun disiplinin gerçekleşmesi gerekir.

Bir yanıt yazın

Translate »
Bu sitede, site deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerez politikamızı ve gizlilik konusundaki hassasiyetimizi incelemek için genel açıklamalar sayfamıza göz atabilirsiniz.