Etik Komitenin Önemi Nedir?

Birçok kuruluş, şirkete yön veren davranış kurallarına, standartlara ve politikalara uyumu denetlemek için etik komiteler oluşturur. Komiteler genellikle çeşitli departmanlardan yöneticiler ve komiteye başkanlık eden bir üçüncü taraf danışmandan oluşur. Bir etik komite, çeşitli sorumluluklardan oluşan bir dizi role hizmet edebilir, ancak çoğu temelde tek ve bir çok kurumda kabul görmüş standart bir önceliği takip eder.

Çatışmaların Çözümü

Bir etik komitesinin üyeleri genellikle bir kuruluş içindeki davranış için ilk yönergeleri ve politikaları oluşturmaya dahil olur. Yeni veya gözden geçirilmiş kuralların en etkili itici gücü bir çatışma olabilir. Sorunlar, yönetim ve personel arasındaki veya müşteriler ile şirket arasındaki çatışmalardan kaynaklanabilir. Etik kurulun sorumlulukları arasında çeşitli durumlar için kurallar oluşturulması bulunmaktadır. Komite, anlaşmazlıkların arabulucusu olarak devreye girebilir ve daha sonra şirket politikalarına entegre edilebilecek çözümler bulabilir. Her şekilde bu çözümlerin belirli aralıklarla gözden geçirilerek değerlendirilmesi ve gerekiyorsa mevcut koşul ve duruma adapte edilmesi çok önemlidir.

Şirket Standartlarına Uygunluk

Bir kuruluş içinde bir etik komitenin kurulması, işletmelerin hesap verebilir bir ortamda çalışmasını mümkün kılar ki bu durum işletmelerin uzun süre devam edebilmeleri için en temel olmazsa olmazlardan birisidir. Her departman, yönetici ve çalışan, şirketin çıkarını göz önünde tutarak çalışıyorsa başarı kaçınılmazdır.

Örneğin bir hastane işletmesinde oluşturulmuş etik kurul, çalışanların hastaları tedavi etme süreçlerinin parametrelerini takip etmelerini sağlamak için müşteri hizmetleri çabalarının sonuçlarını denetler. Üreticiler, şirketin karlılığını sağlamak için hükümet veya ticari uyum konularını denetlemek için bir etik komiteye güvenebilirler.

İncelemeler Yapın ve Disiplin Sağlayın

Genellikle bir çalışan şirket etik kurallarını ihlal ettiğinde disiplin yürütmek etik kurul üyelerine bırakılır. En azından, yöneticiler tarafından eşit ve adil bir şekilde dağıtılmalarını sağlamak için alınan disiplin işlemlerini denetleyen etik komitedir. Etik kurul üyeleri disiplin işlemlerini gözden geçirir ve yöneticilere çalışan sorunlarının etkin bir şekilde nasıl ele alınacağı konusunda önerilerde bulunur. Ayrıca yöneticilerin şirket politikalarını uygularken tüm yasal gerekliliklere uymalarını sağlar. Yasal uyum son derece önem verilmesi gereken bir konudur. Bu sebeple etik kurul içinde yasal süreçleri takip eden, mevzuata hakim ve hukuksal prosedürler konusunda bilgi sahibi bir avukatın olması fayda sağlar.

Şirket Etik Politikalarını İnceleyin ve Değişiklikleri Tavsiye Edin

Etik kurul şirket etiğini yönetmek için ilk kurallar ve düzenlemeleri oluşturabilirken, bu politikaları düzenli olarak gözden geçirir ve gerektiğinde iyileştirir. Komite, anketler, çalışan yardım hatları ve anketler aracılığıyla çalışanlardan bilgi ve değerlendirme alabilir. Etik kod oluştururken kodun güncel olması ve farklı durumlar oluştukça adapte edilebilir olmasına önem verilmesi şirketler için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Bir yanıt yazın

Translate »
Bu sitede, site deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerez politikamızı ve gizlilik konusundaki hassasiyetimizi incelemek için genel açıklamalar sayfamıza göz atabilirsiniz.