Etik Kod Sürecinde Şirket Dışı Uygulamalar ve İlişki Yönetimi

Etik Kod süreci sadece Firma çalışanlarının profesyonel ve etik davranışlar sergilemeleri, yazılı ve Şirket tarafından kabul görmüş etik kodların dışına çıkmama ve iş süreçlerinin gözden geçirilerek gerekli görülen durumlarda yeniden yapılandırılması aşamalarından oluşmaz. Şirketin 3.partiler dediğimiz diğer Firmalar ile olan ilişkilerinde de son derece etik davranıyor olması, olası Firma imajını zedeleyecek davranışlardan kaçınması gerekir.

Hediyeler, Bahşişler ve Ticari Nezaketler

Şirket yalnızca ürün ve hizmetlerin değeri konusunda rekabet etmeyi taahhüt etmelidir. Şahsi veya ticari nezaket unsurları karşılığında 3.partiler tarafından kazanca yönelik muamele yapılmasının, alınmasının veya verilmesinin algılanmasına neden olan eylemlerden kaçınılması gerekmektedir. Ticari nezaketler, Şirketin iş yaptığı veya iş yapabileceği kişi veya şirketlerden hediyeler, bahşişler, yemekler, ikramlar, eğlence veya diğer avantajları içerir. Şirket veya müşterilerin, oluşturulmuş etik kod kurallarını, yasaları, düzenlemelerini veya politikalarını ihlal edecek veya utanca sebep olacak veya Şirkete olumsuz yansıyabilecek haksız ticari teşvikler oluşturan veya makul olarak oluşturucu olarak algılanabilecek ticari nezaket unsurlarının hiçbir şekilde kabul edilmemesi son derece önemlidir.

Kamuyu Doğru Bilgilendirme

Finansal raporlarda ve kamu dokümanlarında yapılan tüm açıklamaların eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir olması gerekir. Bu yükümlülük, tüm finansal yöneticiler dahil, tüm çalışanlar için, içerdiği bilgilerin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve imzalanması veya belgelendirilmesi de dahil olmak üzere bu tür raporların hazırlanmasını kapsar. Hiçbir ticari amaç, gerçekleri yanlış tanıtmak veya kayıtları tahrif etmek için bir bahane değildir.

Çalışanlar, herhangi bir dosyalama veya kamu iletişimindeki bilgilerin yapıldığı tarihte yanlış veya yanıltıcı olduğunu veya sonraki bilgilerin benzer bir gelecekteki dosyalama veya kamu iletişimini etkileyip etkilemeyeceğini öğrenip bu durumu Şirketin üst yönetimi ve IK departmanı ile paylaşmalıdır.

Kurumsal Kayıt Tutma

Şirket kayıtlarımızı, normal iş akışımızın bir parçası olarak, Şirket politikalarına ve yönergelerine ve tüm yasal gerekliliklere uygun olarak oluşturmalı ve saklamalıyız.

Tüm şirket kayıtları doğru, kontrol edilebilir ve eksiksiz olmalıdır. Ayrıca finansal tüm verilerin kayıtlarımıza Şirketin ve diğer kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun bir şekilde girilmesi çok önemlidir.

Denetimleri uygunsuz bir şekilde etkilememeli, manipule etmemeli veya yanlış yönlendirmemeli ve Şirket defterleri, kayıtları, süreçleri veya iç kontrolleri için bağımsız bir iç denetim yapmakla uğraşan denetçilere hiçbir koşulda müdahale etmemeliyiz.

Doğruyu Yapmaktan Çekinmeyin

Zaman zaman hepimiz vermeyi tercih etmeyeceğimiz kararlar ve kaçınmayı tercih ettiğimiz konularla karşı karşıya kalırız. Bazen, bir problemle yüzleşmekten kaçınırsak, sorunun ortadan kalkacağını düşünürüz Şirket olarak, Şirketin her koşulda doğru şeyi yapmaya kararlı olduğunu bilerek, zorlu kararlarla başa çıkma ve zor seçimler yapma cesaretine sahip olmalıyız. Bazen bu sadece yasanın gerektirdiğinden fazlasını yapmak anlamına gelir.

Hesap Verebilir Olmak

Her birimiz, Etik Kurallarda belirtilen değerleri ve standartları bilmekten ve bunlara bağlı kalmaktan ve şirket politikası hakkında emin olmadığımızda yöneticilerimize soru sormakla yükümlüyüz. Standartların karşılanıp karşılanmadığından veya kuralların ihlal edildiğinden endişe etmemiz durumunda İK departmanı ile mutlaka görüşmemiz gerekmektedir.

Gizli ve Özel Bilgiler

Şirketin başarısının olmazsa olmaz etkenlerinden bir tanesi, gizli şirket bilgilerinin yanı sıra çalışanlar, müşteriler ve diğer iş ortakları tarafından bize emanet edilen kamuya açık olmayan bilgilerdir. Gizli ve tescilli bilgiler; fiyatlandırma ve finansal veriler, müşteri adları / adresleri veya mevcut veya potansiyel tedarikçi ve satıcılar dahil olmak üzere diğer şirketlerle ilgili kamuya açık olmayan bilgileri içerir. Gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri geçerli bir iş amacı ve uygun yetkilendirme olmadan asla ifşa etmememiz gerekir.

Şirket Kaynaklarının Kullanımı

Şirket operasyonlarının devam edebilmesi için, zaman, malzeme, ekipman ve bilgileri içeren şirket kaynakları sağlanır. Bununla birlikte, iş performansını etkilemediği veya iş yerinde kesintiye neden olmadığı sürece, ara sıra bu kaynakların kişisel kullanılmasına da izin verebilir. Çalışanlar bu tip kullanımlarda Şirkete karşı sorumludurlar. Yöneticiler, departmanlarına atanan kaynaklardan sorumludur ve uygun kullanımları ile ilgili sorunları çözme yetkisine sahiptir.

Genellikle, kar amacı gütmeyen kuruluşlara şirket tarafından talep edilen destek haricinde, bilgisayar, fotokopi makineleri ve faks makineleri gibi şirket ekipmanlarını dışarıdaki bir işin yürütülmesinde veya dini, politik veya dışarıdaki herhangi bir günlük faaliyetin desteklenmesinde kullanılmamalıdır.

Şirket ağının ve diğer çalışanlarımızın çıkarlarını korumak için, çalışanın şirket tarafından verilen bilgisayarında veya elektronik cihazında bulunan tüm veri ve bilgileri özenle saklaması ve koruması gerekmektedir. Taciz etmek, tehdit etmek veya herhangi etik olmayan bir amaç için uygunsuz herhangi bir materyal oluşturmak, erişmek, depolamak, yazdırmak, talep etmek veya göndermek için şirket kaynaklarının kullanılmasına müsamaha göstermemeliyiz.

Bir yanıt yazın

Translate »
Bu sitede, site deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerez politikamızı ve gizlilik konusundaki hassasiyetimizi incelemek için genel açıklamalar sayfamıza göz atabilirsiniz.