Etik Yaşamda Yönetim, Yasa ve Personel Üçlemesi

Şirketlerin etik kodunu oluşturmaya karar vermesini takiben özellikle 3 unsura ağırlık vermesi ve bu alanlarda bulunduğu ülkenin her türlü ilgili yasa, mevzuat ve kanunnamelerini güncel bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir.

Yasayı Yürütün

Şirketin dürüstlük taahhüdü, iş yaptığımız yasalara, kurallara ve düzenlemelere uymakla başlar. Ayrıca, her birimizin özel rollerimiz için geçerli olan şirket politikalarını, yasaları, kuralları ve düzenlemeleri anlamamız gerekir. Kanun veya Şirketin politikası tarafından öngörülen bir eyleme izin verilip verilmediğinden emin değilseniz, profesyonel uzmanlardan mutlaka görüş almalıyız. Yasa ihlallerini önlemekten ve olası ihlalleri görürsek bunları paylaşmak bizler için öncelikli olmalıdır.

Rekabet

Etik, adil ve güçlü rekabet her bir çalışanın en önemli misyonu olmalıdır. Şirketin ürün ve hizmetlerini liyakat, üstün kalite, işlevsellik ve rekabetçi bir fiyatlamayla satıyor olmamız gerekmektedir. Bağımsız fiyatlandırma ve pazarlama kararları almayacağız ve rakiplerimizle uygunsuz bir şekilde iş birliği yapmayacak veya koordine etmeyeceğiz. Şirket için ürün veya hizmet alımı veya ürün veya hizmetlerinin satışı ile ilgili olarak uygunsuz ödeme veya bahşiş teklif etmeyecek veya talep etmeyeceğiz veya belirli müşterilerin yasa dışı boykotlarına katılmayacağız veya destek vermeyeceğiz.

Kişisel Bilgiler

Başkalarının mülkiyet haklarına saygı duymamız önemlidir. Bir rakibin ticari sırlarını veya diğer tescilli veya gizli bilgilerini uygunsuz bir şekilde elde edemez ve alamayız. Yazılımın veya diğer fikri mülkiyetlerin yetkisiz kullanımı, kopyalanması, dağıtılması veya değiştirilmesi konularından kendimizi uzak tutacağız.

Gizli Bilgiler

Herhangi bir şirkete ve rakibimize ait menkul kıymetleri, ticari faaliyetleri, planları, mali durumu, sonuçları ile ilgili olarak kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir koşulda tartışmalarda, toplantılarda, sunumlarda, tekliflerde veya başka bir ortamda ifşa etmeyeceğiz.

Sağlık ve Güvenlik

Şirket çalışanları için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması gerekmektedir. Şirketin personelini iş yerinde güvenlik konusunda eğitmek için mutlaka bir güvenlik klavuzunun tasarlanmış olması gerekmektedir.

Çıkar Çatışmaları

İşlerimizi gerçekleştirirken nesnel ve adil kararlar verme yeteneğimizi olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ilişkiden ve faaliyetten kaçınmalıyız. Bazen Şirket adına yaptığımız ticari faaliyetlerin kendi kişisel veya aile çıkarlarımızla çatışabileceği durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle bir durum oluştuğunda Şirket adına meşru menfaatlerini geliştirme yükümlülüğümüz vardır. Şirketin mülkünü veya bilgilerini asla kişisel kazanç için kullanmamalı veya Şirketteki konumumuzdan ötürü doğabilecek herhangi bir fırsatı kendimiz için kullanmamalıyız.

 Çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasının başlıca yolları;

  1. Şirketteki sorumluluğumuzu yönetirken, herhangi bir rakibi veya potansiyel rakibi, tedarikçiyi veya yükleniciyi istihdam etmek veya bu kişilerin Şirkete danışmanlık yapmalarını sağlamak.
  2. Aile üyelerini veya yakın ilişkili kişileri işe almak veya denetlemek.
  3. Dış bir ticari şirket veya kuruluş için yönetim kurulu üyesi olarak hizmet vermek.
  4. Bir rakibe, tedarikçiye ya da yükleniciye sahip olmak ya da büyük bir menfaate sahip olmak.
  5. Herhangi bir Şirket işleminde kişisel çıkar, finansal çıkar veya potansiyel kazanç elde etmek.
  6. Şirket işini bir Şirket çalışanı veya ailesi tarafından kontrol edilen bir firmaya yerleştirmek.

Çıkar çatışması olup olmadığını belirlemek her zaman kolay değildir. Çıkar çatışması sorusu olan çalışanlar yönetimden tavsiye almalıdır. Çıkar çatışmasına yol açabilecek herhangi bir faaliyet, işlem veya ilişkiye girmeden önce çalışanların yöneticilerinden veya İK departmanından görüş ve sonrasında onay almaları son derece önemlidir.

Bir yanıt yazın

Translate »
Bu sitede, site deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerez politikamızı ve gizlilik konusundaki hassasiyetimizi incelemek için genel açıklamalar sayfamıza göz atabilirsiniz.