Araç çubuğuna atla

Etiket Arşivleri: maddi tazminat

Cinsel Tacize Uğrayan Kadın İşçinin Hakları

Cinsel tacizi işveren gerçekleştirmişse: 1) İşçi, İş Yasası’nın 24. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih yoluyla sona erdirebilir. Kadın işçi bu durumda 1 yıldan fazla kıdemi varsa kıdem tazminatına da hak kazanır (ilgili bentte işverenin işçiye cinsel tacizde bulunması işçi için haklı nedenle derhal fesih nedeni sayılmıştır). 2) İşçi, Borçlar Kanunu’nun […]