Etik Paket

PROBUDDY etik paketimiz 2 etaptan oluşmaktadır. İlk etap veya tüm paket için bizden teklif isteyebilirsiniz.

 

Etap 1:

 

Şirket içi etik kurallardan oluşan etik standardizasyon ve etik kurul oluşturma hizmeti.

 

·         İş etiği kurallarının belirlenmesi

·         İş etiği kurallarını destekleyen politikaların oluşturulması

·         Çalışan, Yönetici ve Etik Kurul Danışmanlarının Sorumlulukları

·         Etik Kurallara Uyumsuzlukların Çözümlenmesine yönelik yol haritalarının oluşturulması

·         Etik Danışma Hattı Yönetim prosedürünün oluşturulması

·         Etik Kurul Danışmanlarına yönelik profesyonel koçluk hizmeti

Etap 2:

Etik kuralları benimseyen bir kurum kültürü oluşturma hizmeti.

    • Etik kuralların çalışanlar tarafından içselleştirilmesini sağlayıcı programlar oluşturulması (Örnek: Yılın etik ödülleri, departmanlar arası etik iletişimin yaygınlaştırılması, Açık Kapı uygulamaları vb)
    • Mobbing risk haritasının belirlenmesi hizmeti
    • Şirket içi mobbing konusunda farkındalık çalışmaları (e-mailing, e-eğitimler vb)
    • Mobbing konusunda senede 4 defa küçük gruplar halinde workshoplar veya 3 seans olacak şekilde çalışan seminerleri