İş Yerinde Etik ve Uyum Kültürünün Oluşturulması ve Firma İçin Önemi

Sektörünüz ne olursa olsun, bir firma olarak uzun vadeli başarınız, hem organizasyon yapısı içinde hem de iş yaptığınız tedarikçi ve diğer paydaşlarla , etik ve uyumluluğunuzu ne kadar iyi tanımladığınızla yakından ilişkilidir. Küçük veya büyük bir çok firma tarafından bu alanda yapılan bir hata veya konuya az önem verilmesi sonuçların tahminlerden de büyük olduğunu göstermiştir.

Firma içi çatışmalar, uyumsuzluklar ve sistemsel yönetim hataları hemen hemen her firmanın karşılaştığı sorunların başında gelir. Her geçen gün, medyada, iş dünyasında veya siyasette sayısız önemli kişinin etik dışı davranışlarının medyaya yansımalarını görüyoruz.

Etik dışı olan bu davranışları sadece cinsel tacizle de sınırlandırmak doğru olmaz. Kendi alanında öncü bir çok firmanın muhasebe ve raporlamalarında yaptıkları bilerek veya istem dışı hataların doğurduğu sonuçların bir çok kişi tarafından öğrenildiği de yadsınamaz gerçekler arasında yer alıyor. Bunca olay içinde kendimize sormamız gereken asıl soru şudur: Bunu durdurmak için ne yapabiliriz?

Olası ve en etkili çözüm; işyerinde bir etik ve uyum kültürü oluşturmak, tüm çalışanların uyması gereken bir dizi kuralı hayata geçirmek ve uymayanları cezalandırmak gibi zor görünen fakat aslında oldukça kolay bir sistem olacaktır.

Firma İçin Etik ve Uyum Kurallarının Faydaları Nelerdir?

Etik kuralların en büyük faydası, firmalara ve çalışanlara kurumsal bir hesap verebilirlik ve şeffaflık kültürü inşa etmeleri için sistemsel bir yapı inşat edilmesini sağlamaktır. Yasalar bir çok konu için çözüm olabilir fakat yasanın çözüm olamadığı veya zamanın daha etkin kullanılması ve hızlı aksiyon alınması gereken durumlarda etik kurallar başvurulacak en etkili ve hızlı çözüme kavuşturacak çözümdür.

Etik kurallar, hem çalışanların hem de işverenlerin uyması gereken bir dizi kural olduğu için hatalara daha az imkan sağlanması anlamına gelir. Dahası, açıkça tanımlanmış bir firma kültürüne sahip olmak, yönetim sektöründe bile, özellikle de davranış kuralları ile güçlendirilen değerler dizisi bireyin kendi değerler setiyle uyumlu olduğunda, çalışan performansının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Etik ve Uyum Kurallarının Uygulanması Nasıl Olmalıdır?

Etik kurallarının içeriği, yani belirli “yapılması ve yapılmaması gerekenler”, her firmanın kendi ihtiyaç ve değerlerine göre farklılık gösterir. İşverenlerin birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunmaları gerektiğine ilişkin geniş kodlar içerebilir veya iş sorumluluklarının özelliklerine göre daha spesifik ve özel tanımlanmış olabilirler.

Bununla birlikte, başarılı bir şekilde güçlendirmeye yardımcı olacak genel anlamda doğruluğu kanıtlanmış bazı ipuçlarını sıralamak da mümkündür;

  1. Etik Kurallar ve Uyum Kuralları Yazılmalıdır

Bu ilk noktayı ofis etik kodunun “altın kuralı” olarak kabul edebilirsiniz. Bir firma, şirket kültürünü başarıyla oluşturmak istiyorsa, yazılı bir etik ve uyum kurallarına sahip olmak zorunludur.

Ayrıca önce tüm çalışanlara hitap etmesi, anlaşılır bir dilde yazılması ve ardından şirkette çalışan herkes tarafından erişilebilir olması gerekir. Kodunuz yalnızca belirli çalışanlar için geçerliyse, güçlü bir ofis kültürü oluşturmak neredeyse imkansızdır. Etik ve uyum kurallarının sadece orta ve alt seviyedeki çalışanlar değil üst yönetimdeki kişilere bile hitap etmesi ve onları kapsayacak şekilde hazırlanmış olması son derece önemlidir.

 

  1. Denetimden Sorumlu Bir Kişinin Olması ve Bu Kişinin Herkes Tarafından Bilinmesi Gerekir

Etik denetimden sorumlu kişinin idealde firma içinden birisinin olması, rütbece herkesin saygı duyduğu ve örnek alınan bir kişi olması son derece önemlidir. Unutmamak gerekir ki bu pozisyonda yer alacak kişinin prosedürleri doğru bir şekilde yerine getirmesi kadar kendisinin de bu kurallara uyması ve firma içinde örnek teşkil ediyor olması gerekir.

  1. Etik Dışı Durumları Hızlı Bir şekilde Öğrenin ve Değerlendirin

Uyum programını denetlemekten sorumlu kişi aynı zamanda ofis olaylarını izlemeli ve herhangi bir olası gerilimin daha sonra sorunlara yol açıp açmayacağını tahmin etmelidir. Böyle bir sorun tespit edildiğinde, firmalar personel için değerlerini ve standartlarını pekiştirebilecekleri ve muhtemelen ortaya çıkabilecek daha büyük ölçekli sorunları ortadan kaldırmaya yönelik eğitimler, bilgilendirmeler hatta uygulamalı çalışmaları hayata geçirebilirler.

  1. Tutarlı ve Açık Bir İletişime Sahip Olun

Firmanızdaki herkes, işletmenizin misyonunu ve değerlerini tam olarak anlamalıdır, bu nedenle etik kod, bir çalışanda ne aradığınızı ve ne tür davranışların hoş karşılanmadığını açıklamalıdır. Firma değerleri söz konusu olduğunda herkesin aynı sayfada olduğundan emin olmak çok önemlidir. Sağlıklı iletişim ve açık kapı uygulamaları ile etik hizmetin dışarıdan yani tarafsız ve objektif bir firmadan alınması güven inşa edebilir ve çalışanlar ofis kültürüne katılma ve gelecekte büyümeye katkıda bulunma konusunda daha cesaretli olabilirler.

Probuddy etik hat hizmetlerimiz için lütfen tıklayınız.

Bir yanıt yazın

Translate »
Bu sitede, site deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerez politikamızı ve gizlilik konusundaki hassasiyetimizi incelemek için genel açıklamalar sayfamıza göz atabilirsiniz.