Çalışan Kadın Yasal Hakları

Kadınların iş hayatında daha aktif rol almaları ve kadın olmanın getirdiği zorluklardan minimum seviyede etkilenmeleri için kadınlar 15 Mayıs 2015 tarihi itibari ile yapılan bir çok düzenleme ile korunmaktadır. Bu haklar, maddi haklar ve iş hayatına ilişkin haklar olarak 2 kategoride toplanmıştır.

 

 

Maddi Haklar

Kadınlara sağlanan maddi haklar nelerdir?

 

 

Hak 1:
15 Mayıs 2015 tarihi itibari ile kadının çalışma durumuna bakılmaksızın doğum sonrası ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için ise 600TL ödenmektedir.

Hak 2:
Annelik izninin kullanıldığı 16 hafta boyunca, kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş görememezlik ödeneği verilmektedir. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası 5 bin 51 lira 20 kuruşu bulmaktadır.

Hak 3:
Kadın çalışan, her çocuk için 2 yıl (720 gün) olmak üzere 3 çocuk için borçlanarak 2.160 gün, yani 6 yıl kazanıp erken emekli olabilmektedir. Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılmaktadır.

Hak 4:
Doğum yapan anneye her yıl bir önceki yıla oranla artan miktarda süt parası ödeniyor. Anne çalışmıyorsa para babaya verilmektedir.

Hak 5:
İmalat sanayi sektöründe İş Başı Eğitim Programı kapsamında çalışan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara program süresi boyunca 400 TL çocuk bakım desteği verilmektedir.

Profesyonel Yaşama İlişkin Haklar

Kadınlara profesyonel yaşamlarında sağlanan haklar nelerdir?

 

Hak 1:
Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabilmektedir.

Hak 2:
Kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık izin hakkına sahiptir. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri bulunmaktadır. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkının yanı sıra hamilelik döneminde işveren, kadının rahatı için gerekli tedbirleri almak zorunda tutulmaktadır.

Hak 3:
Annelik izninin bitiminden itibaren kadın işçi ve memurlar ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçi ve memurlara 1. doğumda 60 gün, 2. doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı verilmektedir.

Hak 4:
Kadın girişimcilere erkek girişimcilere kıyasla daha uzun vadeli olacak şekilde daha yüksek hibe ve kredi imkanı sağlanmaktadır.