Etkili Bir Etik Kodun Farklı Açılardan Değerlendirilmesi

Aşağıda belirtilmiş olan 10 madde, etik kodun başarılı olmasını sağlamak için Firmalara geniş çaplı bir perspektif sunar.

  1. İş gücünün Özelliklerine ve İhtiyaçlarına Uygun Biçim Kullanır.

Çoğu şirket tek bir belge davranış kuralına dayanır ve bu genellikle uygun olabilir. Ancak bazı kuruluşlarda, koda farklı bir yaklaşım en yararlı olabilir. Birçok küresel şirket, yerel iş gücü için temel davranış kurallarını dillere çevirmektedir.

Ayrıca, yaygın olarak farklı markalara, kültürlere ve operasyonlara sahip işletme şirketleri olan işletmeler, her bir işletme için kodlar isteyebilir – veya en azından yerel işlemleri daha iyi yansıtan biraz farklı versiyonlar. Bazen, büyük bir işletme, farklı pazarlara hizmet veren iş birimleri için temel kodunun biraz farklı bir sürümünü geliştirir. Bir şirket aynı zamanda genişletilmiş girişiminin çeşitli bileşenleri – müteahhitleri, acenteleri, tedarikçileri için – birkaçını belirtmek için farklı kodlar geliştirebilir.

  1. Şirket Kültürünü Yansıtır ve Güçlendirir.

Başarılı bir kod kuruluşun kültürünü yansıtır. Bu, kodun bu olumlu kültürel unsurları güçlendirmesine yardımcı olur. Ayrıca, çalışanların kodla daha iyi özdeşleşebildikleri için koda olan uyum süreçlerinin de daha iyi olması anlamına gelir.

  1. Kuruluşun Faaliyetlerini Ele Alır.

Bir kod şirketin faaliyetlerini ne kadar fazla yansıtırsa, çalışanların standartlarının günlük çalışmalarla ilgisini ve standartların nasıl uygulanacağını daha iyi anlayacaktır. Güvenli olmayan koşulların neler olabileceğini veya personelin sağlığının özel olarak nasıl tehlikeye atılabileceğini tartışmazsa, şirketin sağlık ve güvenliğe bağlı olduğunu belirtmek çok az etkiye sahiptir. Operasyonları ele almak, özünde, “ne yaptığımız, nerede yaptığımız ve nasıl yaptığımız” konusuyla bağlantılıdır.

  1. Kabul görecek bir ton sağlar.

Çoğu insan yasaklar listesine olumlu tepki vermez. Bu sebeple herkes tarafından kabul görecek bir ton belirlemek çok önemlidir. Bu ton, sorumlu davranışı şirketin ve çalışanın başarısına bağlar. Böyle bir ton, çalışanların kodun şirketin başarısındaki rolünü takdir etmesine ilham verebilir .

  1. Açık Uyumluluk Beklentileri Sağlar.

Unutmayalım ki, bir davranış kuralları yasalara, yönetmeliklere, şirket politikalarına ve hatta değerlere uyum konusunda da önemli bir iletişimdir. Çalışanları davranışları ve uyumsuzluğun sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda etkili bir şekilde bilgilendirmek gerekir. Böylelikle çalışanların rahat edebileceği beklentiler konusunda netlik sağlar.

  1. Zorlayıcı İlkelere Dayalıdır.

Bir kural ve standartları, doğruluk, adalet, ve sorumluluk gibi temel iyi davranış ilkelerinden birkaçını temel almalıdır. Bu temel, şirketin değerleri ile ilişkili olabilir ve işletme için ticari başarıyı neyin oluşturduğuna bağlı olabilir. Böyle bir temel, çalışanların kodu ve standartlarını anlamalarına ve amaçlarını takdir etmelerine yardımcı olur.

  1. Şirketin İş Ahlakına İlişkin Risklerini Ele Alır.

Davranış kuralları, iş riskini ele almak için temel bir araç işlevi görür. Risk, yasal bir ihlale yol açan veya bir şirketin, şirketin sorumlu bir işveren olarak itibarı gibi tanımlanmış etik kurallarına ve uyumluluk iş hedeflerine ulaşmasını engelleyen herhangi bir şey olabilir. Bir şirketin davranış kurallarına dahil edebileceği yüzlerce konuyla, doğru konu dengesini ve her konunun uygun içerik seviyesini bulmak için risk konularını Şirketin mutlaka tanımlaması ve öncelik listesinde en tepede bulundurması gerekmektedir.

  1. Politikalar ve diğer rehberlik araçları ile koordinasyon

Hemen hemen her zaman, bir kodun içeriği bir şirketin politikalarının ele aldığı konularla ilgilidir. Bu nedenle, kod, çalışanların tutarlı bir şekilde yönlendirilmesini sağlamak için bu politikalarla koordineli bir şekilde çalışmalıdır.

  1. Karar Verme için Rehberlik Sağlar.

Etik kod, bir çalışanın karşılaşabileceği akla gelebilecek her konuyu veya sorunu kapsayamaz. Bazen bir çalışanın endişesiyle ilgili bir standart, çalışanın konuyu çözmesine yardımcı olmak için yeterli açıklık sağlamaz. Ve bir çalışanın ne yaptığını anlayabildiği yerlerde bile, aslında sorumlu eylemi yapmak zor olabilir. Bu amaçla, iyi bir davranış kuralları, bu tür durumlarda çalışanlara yardımcı olan karar rehberliğini içerir. Bu karar kılavuzu sık sorulan soruları, kendine sorulması gereken soruları, ortak risk alanlarını, şirket değerlerinin nasıl uygulanacağına dair önerileri ve zor veya belirsiz bir durumu çözmek için bir dizi başka yaklaşımı içerebilir.

  1. Etkili Bir Yazı Stili ve Görsel İçerir.

Bir kodun ne kadar iyi yazılmış olduğu, çalışanların kabulü ve anlayışı ve yararlılığı konusunda güçlü bir göstergedir. En azından kodda noktalama işaretleri ve dil bilgisi hataları olmamalıdır. Dil bilgisi açısından, yazma stili (varsa) şirketin stil yönergelerine uyum gibi tutarlı olmalıdır.

Ayrıca, kodun daha kısa cümleler, anlaşılması kolay kelimeler, terimler ve kelime öbekleri ile okunması kolay olmalıdır. Yazma düzeyi iş gücünün okuma düzeyine uygun olmalıdır. Kod ayrıca şirkette ve endüstrisinde yaygın olarak kullanılan terimleri de kullanmalıdır. Bu adım, kodun standartlarının şirketin günlük işlemlerini ele alacak şekilde geliştirilmesini sağlar.

Yazma stili de şirketin kültürüne ve stiline uygun olmalıdır. Bazı şirketler, iş yapma biçimlerini tanımlamak için belirli kelimeleri, ifadeleri veya terimleri kullanır.

Bir kodun görsel tasarımı kritik öneme sahiptir. Çalışanların gördüğü kodun ilk özelliğidir ve bu yüzden kodu almak için uğraşırlarsa, kodu görecekleri perspektifi belirler. Birincisi, görsel bir tasarım ilginç olmalı, bir çalışan onu açmak ve içeride ne olduğunu bulmak için motive olmalıdır.

Tasarım ayrıca, kod içeriğinde gezinmeyi ve içeriğin anlaşılmasını da kolaylaştırmalıdır. İyi tasarlanmış bir kodun kullanımı daha kolaydır. Tasarım, şirketin marka bilinci oluşturma ve kimlik yönergelerine uygun olmalıdır, böylece kodun herhangi bir şirkete uyabilecek genel bir belge değil, şirket belgesi olarak görülmesi gerekir.

Bir yanıt yazın

Translate »
Bu sitede, site deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerez politikamızı ve gizlilik konusundaki hassasiyetimizi incelemek için genel açıklamalar sayfamıza göz atabilirsiniz.