Etik Kodun Şirket Kültürü için Önemi

Kurumsal davranış kuralları, bir şirketin işini yürütme şekli ve etik ve uygunluk programının çatısını oluşturur. Etik Kod çoğu zaman, bir şirketin belirlediği standartları ve muhtemelen başkalarının benimsemesini teşvik ettiği diğer standartları da beraberinde getirir. Bu standartların başında, bir ihlalin meydana gelmesi durumunda şirketin önlemeye, tespit etmeye ve hafifletmeye çalıştığı etik ve uyum riskleri vardır. Etik kodun başlıca misyonu kapsayıcı ve önleyici olmasıdır.

Birçok şirket kodlarını dış paydaşların kullanımına sunar ve hatta bunları kurumun iş ortakları için beklentileri belirlemek için kullanır. Ayrıca, etik kod üstlendiği rol sayesinde, davranış kuralları programının gelecekteki başarısı için zemin hazırlayabilir veya alternatif olarak programın kötü bir şekilde başlamasına sebep olabilir. Bir kodun oynayabileceği tüm bu roller göz önüne alındığında, kodu firmaya özel ve doğru hazırlamak son derece önemlidir.

Kodlar bir çok farklı özelliği bünyesinde barındırır ve birbirinden farklılık gösterir. Bu farklılık sadece içerik olarak değil aynı zamanda kalite, sürdürülebilirlik ve kapsama boyutu olarak düşünülebilir. Her bir kodun hizmet verdiği firma üzerinde farklı bir etkisi olacaktır. Birkaç şirket, şirketin misyonu, değerleri ve kültürün diğer yönleri gibi bir kodun oynayabileceği hayati rolü takdir etmektedir. Bu şirketler için etkili bir kod geliştirme çabası çalışanlarını, müşterilerini, iş ortaklarını ve diğer paydaşlarını yapısal olarak etkileyebilir. Güçlü bir kod, firmanın iş yapış şeklinden sektördeki imajına kadar bir çok şeyi etkileyebilir.

Tersine, kötü tasarlanmış ve geliştirilmiş bir kod, şirketin çabalarına zarar verecek ve liderliğin iyi niyetlerini zayıflatacaktır. Kötü hazırlanmış bir kod, liderliğin standartlara odaklanmasını reddeder ve çalışanlara şirketin kodunun göz ardı edebilecekleri birçok “kurumsal belgeden” biri olduğu mesajını gönderir.

Bir Kodun Başarılı Olmasına Yardımcı Olabilecekler;

Kaliteli bir davranış kuralları bir şirketin başarısını iyileştirmede çok yol kat edebilir. Bir kodu yalnızca yasal kuralları iletmenin bir yolu olarak gören şirketler, bir kodun sağlayabileceği değerin çoğunu kaçırırlar. İyi geliştirilmiş bir kod, bir şirketin aşağıdakileri yapmasına yardımcı olabilir:

  • Yasal ve düzenleyici ihlalleri önleyin. Bu, çoğu şirketin bir davranış kurallarına iliştirdiği ilk hedeftir. İhlaller meydana geldiğinde, bir kod onları tespit etmeye ve etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.
  • Çalışan bağlılığını artırın. Çalışanlar şirketin kültürüne ve başarısına dahil olduklarını gördüklerinde ve kodun gelişimine katkıda bulunduklarını hissettiklerinde kendilerini daha kararlı hissederler.
  • Daha fazla müşteri sadakati ve bağlılığını teşvik edin. Müşteriler bir şirketin yüksek davranış standartlarını öğrendikten sonra ve bu uygulamaları deneyimlediklerinde, müşterilerin takdirlerini gösterme olasılıkları daha yüksektir.
  • Tedarikçilerle ve diğer iş ortaklarıyla daha güçlü ilişkiler kurun. Çalışanlarda olduğu gibi, şirketin kendilerinden ne beklediğini ve şirketten neler bekleyebileceklerini anladıkça, ittifak daha güçlüdür.
  • Yerel topluluklar, düzenleyiciler, STK’lar ve rakiplerden gibi diğer paydaşların güvenini ve saygısını güçlendirmek. Kodlar halka açık yayınlar haline geldikçe, daha fazla dış paydaş bunları gözden geçirir ve şirketten beklentilerini kısmen kodlarına göre belirler.
  • Şirketin yapacağını söylediği şeyi yapmasına yardımcı olarak dürüstlük konusunda daha güçlü bir itibar oluşturun.

Bir yanıt yazın

Translate »
Bu sitede, site deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerez politikamızı ve gizlilik konusundaki hassasiyetimizi incelemek için genel açıklamalar sayfamıza göz atabilirsiniz.